reining45ddg64 [Не се ли уморихте да дърпате повода по време на езда?]