horse_116 [Невзоров отговаря, Люраши потвърждава…]