998572-2f20f358-52a6-4365-955f-4e2d05feda8al [Пат Парели – Подчинение или доверие от страна на коня]