horse-54 [Пат Парели – Подчинение или доверие от страна на коня]