horse_372 [“Проект Хармония” – Част 1 Развитие и обучение на кончето]