horse_212 [Датски топлокръвен кон (Danish Warmblood)]