Фризийски кон (Friesian horse)

Фризийски кон(Friesian horse)

1702787Това е една от древните европейски породи, водеща своето начало от средните векове.Родината на тези коне е провинция Фризланд, разположена в северните части на Холандия.Именно по тези места археолозите са открили доста  фосили на  едрия equus robustus – потомци на които се считат фризийските коне. През ХVІ – ХVІІв. по време на кръстоносните походи е настъпило значително изменение в облика на холандските коне.Източната кръв, попаднала във вените на фризийците основно от арабски и андалузки коне, направила техния екстериор много изящен, главата – по-лека, а хода- по-висок. През ХІХв селекционерите направили опит да направят хода на фризийците още по-бърз, като за целта ги кръстосали с коне от рисисти породи.Това придало на фризийските коне лека и балансирана фигура, но съвсем не повишило бързината им.

amberЕкстериор:добре изтеглена глава с къси уши, изразителни очи, широки ноздри, дълга шия, мощни плещи, здрав гръб, тяло силно и дълбоко с косо поставени рамена, наклонена крупа с нископоставена опашка, силни и здрави крака и копита. Височина на холката: 152 – 162 см.
Особености: фрийските коне отдавна се славят със своя дружелюбен характер и красива външност на която още повече ефектност придават много гъстите и дълги грива и опашка.Сред производителите съществува даже своеобразна традиция – никога не подстригват и не подрязват нито, опашката нито гривата на фризийските коне така че нерядко те достигат до земята.
В днешно време породата има два типа: спортен и традиционен(впрегатен) тип.