horse_345 [Асоциация за развъждане на Англо-арабска порода коне]