horse_348 [Асоциация за развъждане на чистокръвни арабски коне]