Асоциация за развъждане на порода Хафлингер

Асоциацията за развъждане на порода Хафлингер в България обединява на доброволен принцип собствениците на коне от породата хафлингер в България;
Работи за запазване и усъвършенстване на генетичния потенциал на конете от порода хафлингер в България;
Подпомага усилията на своите членове за повишаване на икономическата ефективност от развъждането и производството на коне от породата хафлингер в България.

e-mail: ivolpini@abv.bg
www.haflinger.horsesbg.com