horse_346 [Асоциация за развъждане на порода Хафлингер]