iztochnobalgarski-kon [Асоциация за развъждане на Източнобългаски кон]