gidran [Асоциация на породите Плевенски кон и Гидран]