horse_344 [Асоциация на породите Плевенски кон и Гидран]