Дисциплини при Английския стил езда

Английска и Уестърн езда – Част 3
Дисциплини при английския стил езда

Яздещите английски стил могат да участват в обездка, прескачане на препятствия, всестранна езда, хънтър (hunter), конни игри (mounted games), поло, кънтри плежър (English country pleasure) и др.

dressageDRESSAGE
При обездката (DRESSAGE), конят и ездача следват определена схема от движения, включващи кръгове (волтове) и прави линии, смени на ходовете и посоката, а при по-високите нива – странични движения и събиране, респ. удължаване на ходовете. Те са оценявани по прецизността, подчинеността и отстъпчивостта на коня към помощите на ездача; правилност, изправеност и осанка. Обездката често бива сравнявана с уестърн – рейнинга. За съжаление, въпреки че е пленително предизвикателство, обездката си е спечелила репутация като доста формалистичен спорт. Тази представа вероятно не е подпомогната от факта, че по думите на моя уважаем баща, тя е (поне за непосветените) като да наблюдаваш изливане на цимент. Често публиката бива помолена да задържа ръкоплясканията си, поради опасението да не се подплашат конете, и всяко изпълнение бива осъществявано в гробовна тишина. Обърнете внимание: Ако конете за рейнинг могат да се изявяват сред подвиквания и шумно аплодиране без да се стряскат, не трябва ли и конете за обездка също да могат това?

2006 Biltmore Estate Summer Classics Week IHUNTER
HUNTER класовете могат да бъдат на равен терен (манежна езда) или над препятствия. При първата категория конете излизат на манежа групово и изпълняват смени на ходовете и посоката, по поискване на съдиите. Те биват оценявани по подчинението им към помощите на ездача, техните ходове и елегантност. През цялото време те поддържат еднакво държане на главата (постав) и уравновесени, спокойни ходове.
При втората категория (над препятствия), конете се оценяват по начина, по който преодоляват поредица от препятствия. Те трябва да поддържат постоянен, равномерен ход, да сменят водещия крак когато е уместно, и да прескачат препятствията със стил и елегантност. Всъщност, стилът е основен критерий при оценяването в тази категория, и кон, който (макар да минава чисто препятствията) закача с преден крак или прави допълнителни крачки пред препятствието, ще бъде оценен по-ниско.

Jumps.136JUMPER CLASSES
При прескачането на препятствия (JUMPER CLASSES), конете биват оценявани по способността им да преодоляват чисто поредица от препятствия. Стилът не се взима под съображение, така че ако вашия кон няма равен постав на главата и плавните, спокойни ходове изисквани за хънтърите (но може да прескочи всичко което сложите пред него), може би това е дисциплината, в която ще блеснете.

.

event_845EVENTING
Всестранната езда (EVENTING) има своите корени в армията, където конете се нуждаят от жилавост и сила, докато същевременно показват подчиненост на ездача и подвижност/бързина. Дисциплината включва обездка, крос – кънтри прескачане (в пресечена местност) и прескачане на препятствия в манеж. Всякакъв тип кон може да участва в състезанията, така че конете, които може би не са достатъчно „луксозни” за шоу или не са достатъчно елегантни за хънтър – класовете, може да вземат участие във всестранната езда. При най-високите нива, тази дисциплина изисква издържливост, подчиненост и смелост от коня, за да мине чисто доста застрашителните препятствия в състезанието по крос-кънтри, но при по-ниските нива това е нещо, на което всеки може да се наслаждава, така както при една приятна езда сред природата.

GymkhanaGYMKHANA
В Англия, много класически яздещи ездачи взимат участие в атлетически състезания, наречени джимкана (GYMKHANA), които представляват различни надбягвания и игри върху коне. Те водят своите корени от средновековните турнири. При всяко лятно шоу в Англия има арена, на която се провеждат състезанията, и деца от всички възрасти прелетяват нагоре и надолу по арената, грабвайки картофи поставени върху кофи (без да слизат от коня), или провирайки се гъвкаво се между поредица пръти (колчета). Много Пони – клубове провеждат отборни състезания, които достигат своята кулминация за Купата на принц Филип (на ежегодното шоу „Кон на годината”).

В САЩ, джимкана включва препускане около варели (barrel racing), обикаляне около пръти (pole bending) и надбягвания за флагчета (flag races), а участниците не са ограничени до детска възраст. Джимкана от всеки тип изисква кон или пони, притежаващи пъргавина, скорост и показващи подчиненост на ездача (който може по всяко време да увисне от едната страна, протягайки се за нещо). Не се изисква обаче някаква специална порода, и конете не се оценяват по външен вид или качества, така че коне, които не са подходящи за шоу или други дисциплини, обикновено могат чрез правилно обучение да се насочат към спортните игри (Mounted Games или Gymkhana).

enduranceENDURANCE
ENDURANCE състезанията изискват кон и ездач да изминат по маршрут дълго разстояние в рамките на уточнено максимално време. Състезанията при ендюранса се провеждат на определена дистанция (може да е 25, 50 или 100 мили) и изискват от коня и ездача добра физическа форма и издръжливост. Печели конят, който покаже най-добро време.
За такова състезание трябва да бъде отделено време за подготовка на конете, а по време на изпитанието се полагат грижи за тях, за да е сигурно, че остават в добро здравословно състояние през цялото време. През време на ендюрънса се изисква конят да има периоди на почивка и се провежда редовен ветеринарен контрол (на предварително определени контролни места), който конят трябва да премине, за да му се позволи да продължи. Популярни за този род състезания са чистокръвните или полукръвните арабски коне, поради вродената им издръжливост, но се използват също и други породи.

polo_7634POLO
Полото (POLO) е отборен спорт с коне, при който целта е да се отбележат голове срещу противниковият отбор. Играчите отбелязват точки чрез удар на малка бяла синтетична или дървена топка във вратата на противниковия отбор, използвайки стикове с дълга дръжка. Традиционната игра на поло се провежда на голямо затревено игрище (до 300 ярда в държина), а всеки отбор се състои от четирима ездачи и техните коне.
Всеки мач се състои от 4 до 6 периода или цикли (chukker), траещи по 7,30 мин., с предупредителен сигнал на 7-мата минута и финален звънец 30 секунди по-късно (освен ако отборът не отбележи точка след предупредителния сигнал, което незабавно прекратява цикъла). Мачът се играе на поле с голови стълбове или стойки (без напречна греда между тях), във всеки край. Ездачите се стремят да ударят топката между стойките (няма значение колко високо), за да отбележат 1 точка. След всеки гол, отборите сменят страните.
Двама рефери на коне придружават играчите, а трети човек стои близо до средата на полето, за да отсъжда при случаите на несъгласие между съдиите – ездачи. В края на всеки цикъл играчите сменят конете. Конете за поло, традиционно наричани понита, са добре тренирани коне – атлети. Способни да спират и да се завъртат на място, те са считани за по-бързи от състезателните коне на кратки дистанции.

saddle_seat34SADDLE SEAT
SADDLE SEAT е стил на езда, предназначен да изтъкне високите качества на тръса при определени породи коне, и в съвременната си форма се е развил в САЩ. Целта е да се демонстрират екстравагантните ходове на коня, и по-специално тръса. Този тип езда се провежда на равен терен (манежно). Повечето плежър класове изискват конете да представят ходом, тръс и галоп, често специално тренирани за удължените ходове.
Classic/Country Pleasure: Този клас поставя по-голямо ударение върху маниерността на коня. Конят има висок постав на главата и доста живи, въодушевени ходове, но живостта им е от по-малко значение. Конете демонстрират ходом, тръс и галоп, често с удължаване на крачката, както и отстъпване.

English pleasure е общ термин за различни класове в САЩ, където конят се язди с амуниция за hunt seat или saddle seat. Конете се представят групово, показвайки естествените си ходове на ходом, тръс и галоп, а може също да им се поиска да удължат тръса или да изпълнят hand gallop (конят не трябва да забързва толкова, че да изгуби тритактовия ритъм на галопа; позволява му се значително да удължи своята рамка, но не се очаква да се ангажира в такава степен както при удължен галоп, и при поискване на ездача незабавно трябва да се върне към нормален галоп или друго действие.) Конете биват оценявани по маниерност (стил), изпълнение, качества и конформация. Конят трябва да създава впечатлението, че е приятен за езда.

Превод: Д. Христова
Автор: Джейн Педиго