Tent Pegging – конен спорт от древността

tent-pegging-ezdaПрез 2010г. за първи път Световните конни състезания се проведоха извън Европа, в САЩ. Макар повечето ентусиасти да бяха много добре подготвени в осемте дисциплини, които са включени в състезанието, много от тях не знаеха, че Федерацията по конен спорт признава още две дисциплини. Horseball (Конната топка) и Tent-Pegging (Тент-пегинг) не са особено популярни в международен мащаб, но са признати от федерацията и се играят в някои части на света.

Tent-Pegging е древен спорт, който се заражда преди около 2500 години, когато азиатските армии разчитали предимно на уменията си с копието. Днес целта е ездачът да вади дървени колчета от земята, използвайки меч или копие, докато галопира.

tent-peggingПри състезанията участниците се изсилват в пълен галоп по 200-метрова отсечка и вадят с помощта на копие или меч дървени колчета, които се разполагат на 1 до 2,5 метра едно от друго, в зависимост от състезанието. Ездачите трябва да се движат с голяма скорост и получават по половин наказателна точка за всяка секунда над определеното време.

Състезателят печели по шест точки за всяко колче, което носи в продължение на 15 метра. Ако колчето само бъде извадено, но играчът го изтърве, той получава четири точки. В случай, че оръжието само удари колчето, но не успее да го извади, точките са само две.

Има няколко различни варианта на спорта, които предлагат различни предизвикателства за играчите. Могат да се използват и пръстени, освен колчетата, като в такъв случай участникът трябва първо да забоде два пръстена, преди да има правото да вземе колче. По-зрелищен е вариантът с разрязване на плодове, при който състезателят трябва да разрязва висящи плодове, преди да забоде колче.

tent-peggingКато много други конни спортове и този произлиза от военното дело. Най-широко разпространена е историята, че спортът води началото си от конници, които се биели с войници върху слонове в Индия през Средновековието. Единственият начин да имат шанс срещу слоновете бил да ги пронизват с копие в пръстите на краката. Така войниците започнали да се обучават на тази тактика. Името на спорта идва от не толкова правдоподобна история, която гласи, че войниците нападали противниковия лагер преди изгрев-слънце, като галопирали и вадели колчетата на палатките с копията си.

Днес спортът е най-популярен в Индия и Пакистан, но се практикува и в Австралия, Англия, Южна Африка и Азия. В Америка и Европа не е толкова разпространен, макар отборът на Канада да се представя много добре през 2007г. и 2008г. на първенствата в Оман и Индия.

Превод за “В света на конете”: И. Иванов