Линия на Плевенските коне

Линия на Плевенските коне

Плевенската порода има сравнително кратък период на развитие. Направените до сега проучвания върху генеалогичната структура на породата обхващат периода 1951-2007год.
Целта на настоящото проучване е да се направи цялостен анализ на структурата на плевенската порода коне за периода 1982-2007год. В тази връзка си поставих следните задачи:
1. Да се определят действащите линии и фамилии в стадото за съответния период;
2. Да се проследи развитието на линиите и фамилиите за съответния период;
3. Да се установи към кои линии и фамилии принадлежат използваните за разплод жребци и кобили;
4. Да се установи съчетаемостта между отделните линии и фамилии в породата.
При разработване на посочените задачи като изходни материали използвах племенни книги от конезавода,племенни свидетелства, списък от годишните прегледи. За разработване на схемите използвах литературни данни.

Линия на Мурат
Линията е основана през 1924год. Жребецът Мурат се отличавал с масивен и желан екстериор. Използван е 18 год. през които е оставил 49 кобили майки и 76 жребци станционери. По-качествени се оказали неговите дъщери, които отлично се съчетавали с представителите на останалите линии. В сравнение с мъжките представители на линията, те имали по-добър екстериор, изравнени по тип и предавали качествата си твърдо в потомството. При подбора са използвани за коригиране недостатъците на представителите на другите линии. Кобилите Миазма, Малиновка и Морава са основателки на фамилии.
Приплодите на Мурат имат много голям дял в стадото. След него в линията са действали неговите синове Мак, Марко, Метод, Мергел и Младеж-Марко(Аврора), Мергел(Гергина). Линията получава развитие чрез жребеца Метод(от Алжина). След Метод следват жребците Макавей(Метод-Влага) и Мобил(Макавей-Беласица). През 1974год.като разплодник е използван жребецът Монет(Мобил-Епохаю). Оставил е 2 кобили-майки, 1 станционер, 1 пипиниер, 10 кончета за спорт. През 1980год.го замества синът му Манган(Монет-Апетитка). През 1996год.е изключен от разплод поради недостатъчна масивност и типичност. През 1999год.линията е в своя залез. Последни нейни представители са жребците Мъст(Манган-Садина) и Магик(Манган-Габърка). От Манган са получени много добри дъщери-Мотриса (Манган-Садина), Муска(Манган-Садина), Мипела(Манган-Пагонка), Мастерка(Манган-Алегория). Като понтенциален продължител на линията Мурад се явява жребецът Магик (Габърка).

Линия на Пирин
Жребеца Пирин е използван за разплод 2 год., през който е оставил 2 кобили майки и 3 жребеца. Негов продължител е синът му Пеликан(Пирин-Ласкателка),който имал нисък ръст, но добър екстериор и оставил качествено потомство. След Пеликан за продължител на линията се е наложил жребецът Примес(Пеликан-Мика). Отличавал се е от предшествениците си с високият си ръст. Оставил е 13 кончета за разплод и 15 за спорт. След него за кратко време, в линията са действали синовете му Пигмент(Гризка) и Пенерол(Енергия). След Пенерол като продължител на линията се налага жребецът Питагор(Пенерол-Главина). Отнего са получени чудесни жребци-Посейдон(Сова) Подбор(Блесна), Преслав(Висла), Пегас(Глазура), Пинко(Камбана). Подбор е оставил 2 кончета -Памир(Мотриса) и Пагади(Гравитация) – който в момента е предостъпен на Унгария. Използва се за разплод и за подобряване на тяхната порода Гидран. Посейдон е оставил 1 мъжко конче Пентагон(Нагласа). Пегас също е оставил 1 мъжко конче-Преслав(Строга). За настоящия момент линията на Пирин е в много добро състояние. На този етап тя е с най-добри тенденции за развитие, в сравнение с останалите линии

Линия на Сан-Тиаго
През 1980 год. се основава нова линия на чистокръвния жребец Сан-Тиаго. Неин продължител е жребецът Секундар(Сан Тиаго-Екскурзиантка). Секундар се отличава с висок процент-75% кръвност от чистокръвна английска порода. От него са получени много добри приплоди. Основни продължители на линията са жребците Съвет(Валерия) и Сипей(Пелагия). Жребецът Сипей се отличава с много здрава костна система и добър екстериор, има лек жълтеникав цвят на космената покривка. От него са получени спортен тип коне – син Самолет(Мантипа), дъщеря Смугла, жребец Новекс (Надир-Смугла). От Сипей са получени много добри приплоди.
Жребецът Съвет се отличава с висок ръст 167см и много елегантен екстериор. В линията действа синът му Символ(Маргита), който е оставил след себе си 2 мъжки кончета-Сигнал І(Габарка) и Сингапур(Градина). Сипей е оставил 1 жребец-Спиноза(Алегория). Чрез тях ще се развива тенденцията за създаването на олекотен спортен тип кон.

Линия на Гидран 46-12
Линията е основана през 1917год. Гидран 46-12 е използван за разплод 25год. Оставил е 55 кобили и 60 жребеца за разплод. Успоредно с него са действали Галицианец, Глицерин, Геолог и Галон. Като продължител на линията се е наложил Геолог, който бил по-масивен от баща си и е оставил по-качествени приплоди. След Геолог продължител на линията станал Гарсон(Геолог-Симетрия). През 1970год. до 1975год. за разплод е използван жребецът Гриша(Гарсон-Авария). От него са получени 26 кобили и 7 жребеца за разплод,25 кончета за спорт. След Гриша като продължител се налага Гамаш(Гриша-Малага), който е с леки екстериорни недостатъци: пехотинско коляно, саблиевидност на задните крайници.
През 1977год. в разплод влиза жребецът Героичен(Гриша-Евелина). Той бил спортен тип кон и имал добри бегови постижения. От него са останали 2 жребеца пепиниери-Гас(Героичен-Сова) и Гамен(Героичен-Асимилация).
В настоящия момент линията се намира пред прекъсване. Липсват действащи пепиниери,последните представители от линията са приплоди на Габролет (Гамаш-Босна) – Гас (Габролет-Съседка), Гръм (Габролед-Мусла), Гранит (Габролет-Апатия).

Изводи
1. На този етап от развитието на породата, в добро състояние са линиите на Пирин – два жребеца, от които един е предостъпен на Унгария; Сан-Тиаго – два жребеца; Сивори – два жребеца; Мурад – един жребец.
2. Закрити са линиите на Балкан-Боляр, Вихър, Гидран 46-12 и предстои закриване на линията на Алги-Гидран.
3. Най-голямо значение за развитието на Плевенската порота на този етап имат линиите на Пирин, Сан-Тиаго, Сивори и Мурад.
4. Най- голямо значение за развитието на Плевенската порода имат фамилиите на Миазма, Горда, ЛигаІІ, Малиновка, Самара.
5. От кобилите, които днес са в разплод 100% принадлежат към фамилиите.
6. В по добро състояние са Фамилиите на Малиновка – две кобили, Горда – три кобили, Миазма – три кобили, Самара – три кобили, Лига – две кобили.
7. В период на упадък са фамилиите на Гира, Гергана и Лакта.
8. Силно редуцирания брои племенни коне води до обезличаване на типовото разнообразие между отделните линии.
9. Линиите са дълги, без странични разклонения и продължаването им ще изисква гъвкава племенна работа.
10. Срещат се затруднения отбора поради малкия брой животни, стеснена генеалогична основа.
11. Добре се развиват фамилиите – дълги с разклонения. Изтъкнати производителки могат да положат началото на нови фамилии.
12. Прилаганият инбридинг на полулацията коне от Плевенска порода е в степен умерено родство, което не противоречи на съвтеменните разбирания за използването му в коневъдството.

Препоръки
1. Като имаме впредвид силно редуцираният брои на племенни коне се препоръчва използване на жребци от породата Гидран и разширено влияние на линията на чистокръвният английски жребец Сан Тиаго с оглед на това да се обогати наследствената информация и да се разшири генеологичната основа на популацията;
2. Националната Асоциация по коневъдство и Асоциацията за развъждане на Плевенския кон да разширчат селекционната си дейност в един по-широк ареал вследствие, на което ще бъдат обхванати по-голям брои животни.

Източник: www.pomagalo.com