Ездови клуб “ЕН ПИ СИ”

Ездови клуб “ЕН ПИ СИ”

Клубът е с традиции в конния спорт, любителската езда и конния туризъм. Със своите съзтезателни коне участва в български и международни надпревари в дисциплините прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда.

Клубът по езда е със седалище в гр. София, но стопанисва две модерни конни бази – в Курортен комплекс “Албена” и в гр. Ихтиман, с изключителни възможности за активен спорт, туризъм, професионално обучение и пълноценен отдих. Любителите на конния спорт могат да се обучават в езда от професионални треньори. Клубът притежава 33 бокса за коне в конната база в гр. Ихтиман, 32 бокса, 25 стационални полубокса в „Албена”. Разполага и с 32 мобилни бокса.

Ездови клуб “ЕН ПИ СИ” е създаден през 2003 г. и е регистриран като сдружение с нестопанска цел през месец юни същата година. Основната му цел е развитие и популяризиране на конния спорт, любителската езда и на конния туризъм в България; хипотерапия на деца и хора с увреждания; подготовка на състезатели и други дейности в обществена полза. Клубът осъществява връзки и сътрудничи със сродни национални и чуждестранни клубове, занимаващи се с конен спорт. Организира Международен турнир по прескачане на препятствия „Албена бийч”.
Управителен съвет: Николай Панчев – председател, Стоица Аргилашки – изпълнителен директор, Дамян Илиев – член.

Ездови клуб “Ен Пи Си” организира едноседмични конни турове в планините Средна гора и Рила, както и по северното Черноморие – едни от най-красивите места и исторически забележителности на България. Тези турове гарантират пълноценна почивка сред природата, прекрасно съчетание от хоби и познания за България, за нейните курорти и минерални извори. Те ще задоволят тези, които обичат предизвика-телството, желаят да изпитат волята си, да опознаят бита и нравите на българина.

Ездови клуб “Ен Пи Си” организира и зелено училище с възможности за комбиниране на спортовете, които предлага база “Ер София” и база “Албена”.

Клубът предлага пансион с отлични условия за отглеждане и обгрижване на коне. Персоналът е високо квалифициран /треньор, инструктори и обслужващ персонал/.

www.npc.bg