Клуб по конен спорт “Атила-Й”

Спортен Клуб “Атила-Й”

Клубът е създаден през 2004 г. с основни цели: Да съдейства за развитието и популизирането на конния спорт в други сходни видове спорт в Република България, да подпомага членовете си при осъществяване от тях на дейности по отглеждане и трениране на коне, обучение на състезатели, съдии и персонал и др., да организира и провежда състезания по конен спорт във всичките му проявления, да създава условия за сътрудничество между любителите на конните спортове в Република България, да участва в национални и международни срещи и състезания, да осъществява международни контакти в областта на конните спортове.

Спортния клуб разполага с 4 състезателни коня за прескачане на препядствия и с двама професионални жокеи, участници в състезания в България и Чужбина.

Спортен Клуб Атила-Й e със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.Проф.Н.Михайлов

www.sk-atila.hit.bg