Конна база Тангра

Конна база ТанграКонна база Тангра се намира в село Кокаляне само на няколко километра от София. Базата предлага обучение по езда за напреднали и начинаещи, обучение на коне, пансион и транспорт на коне.

Учебни часове в манеж за начинаещи
Усвояване на основен седеж на седлото и разбиране на основни елементи от поведението на коня и езика на тялото му. Усвояване на основните техника в ездата: тръс и галоп. Професионален инструктор и добре обучени, спокойни, учебни коне.

Обучение на деца по езда
Индивидуално обучение на деца от 3 годишна възраст, много опитен инструктор, добре запознат с детската психология. Конната езда е изключително полезна както за здрави деца , така и за деца с редица заболявания на костната система; психологически проблеми.

Езда сред природата за напреднали
Предлаганата езда от конна база Тангра се извършва индивидуално и в група, максимум от 3-ма човека. Ездача се подготвя за различни обстоятелства и препятствия, които може да срещне, яздейки сред природата. Можеш да яздиш в пресечена местност, да преминаваш реки и тесни пространства, да изкачваш хълмове и да се спускаш по тях… Може да галопираш по безкрайни поля и вятърът в косите да шепти за свободата.

Конна база ТанграОбучение на коне
ОБЯЗДВАНЕ. Обяздване се наричат първите упражнения на коня под седло. Началните знания са основата върху,която се гради следващото обучение. Важен е първият контакт между човека и коня.
ЕЗДА. Работата под седло развива и усъвършенства уменията на всеки ездитен кон. Ездата е спойката между ездач и кон. Доверието е основният елемент на тази симбиоза.

Пансион за коне
Конната база предлага пълен пансион за вашите коне. Базата разполага със самостоятелни боксове, в които се поддържа добра хигиена. За конете се грижат професионални гледачи-24 часа в денонощието, ветеринарен лекар и специалист, грижещ се за ортопедичната поддръжка на копитата на конете. Пълноценна храна.

Транспортиране на коне
Конна база Тангра разполага с възможности за транспорт на един или два коня едновременно, в страната и в чужбина. По време на транспортирането се подсигурява постоянна грижа за коня от професионални гледачи.

www.kb-tangra.com