Каубоите на 21 век

Текст: Робърт Дрейпър
Източник: www.nationalgeographic.bg

0300

Каубоите на 21 век

Американските каубои не са изчезнали в мъглите на легендите. От три века те стоят на едно и също място и не се канят да мърдат: в животновъдните райони на Запада и Югозапада на САЩ и в сърцето на националната идентичност.

Тъй като отглеждането на добитък все повече се превръща в голям бизнес, съществената роля на каубоя все повече е обект на безпристрастния анализ на счетоводителя. В този смисъл американската животновъдна индустрия, на стойност 71 млрд. долара годишно, е изправена през предизвикателства – промени в климата, прищявки на международния пазар, разрастване на градовете, нови болести от чужбина. Неизбежно беше някои животновъди да потърсят по-разнообразни източници на приходи, като дадат земите си под аренда на ловци или започнат да предлагат селски туризъм. Компютризацията – присъстваща в маркерите на ушите и електронното каталогизиране на животните, наред с останалото – все повече се превръща в радушно приет, макар и странен помагач в животновъдните ферми.

Но дори и високите технологии да са неудържима сила, едно препятствие остава непоклатимо: добитъкът се прехранва най-вече с трева. Кравите имат нужда да бъдат заведени там, където има трева в изобилие. За тази цел е нужен ни повече, ни по-малко: човек на кон, снабден с ласо и може би едно-две добри овчарски кучета – и всичко това на място далеч от градския шум.

foto-trek-0043Доказателство за издръжливостта на каубоя е фактът, че е оцелял след непрекъснатото му превъзнасяне от страна на Холивуд като емблема на суровата мъжественост. Но това идеализиране пренебрегва някои подробности: отрицателните температури през февруарските утрини; изгарящата жега на августовските следобеди, пукнатите ребра след хвърляне от уплашен кон; пръстите, премазани от въжето, с което е вързан нервният кастриран бик; олигавената до лакът ръка, след като си напъхал обратно във вагината смъкналата се матка на някоя крава. Както и безкрайните дни и седмици, в които гледаш как хиляда космати създания преживят тревица, докато стомахът ти се свива от глад. И то за надница до около 4 долара на час. Тези условия сами гарантират подбора на работници. Единствено хората, които съзнателно търсят подобна мизерия, могат да я понесат.

“0h,yeah, беше забавно” – казва 18-годишният Тайръл Тъкьр, докато си спомня за зимата, която прекарал с 20-годишния си брат Ьлейн на бивак северно от Флагстаф, където се грижели за 2300 глави добитък. Всеки ден от декември до април обикаля-ли 4500 хектара земя, като имали за компания единствено себе си, конете и добитъка. Вятърът не стихвал и нотщем температурите падали до -26 градуса. Това нямало значение. „Трябваше да ловя с ласото поне по едно теле на ден – казва Тайръл.  Сам се оправяш. Правнш каквото трябва и никой не ти виси на главата. Пак бих отишъл.

foto-big-loop-etc-033Тайръл Тъкър не знаел почти нищо за разликите между каубойски­те традиции, докато брат му Блейн не се прибрал след едно лято в ранчо край Прайър, Монтана. Тамошните бакару из­ползвали украсени със сребро гети, юз­ди от усукани конски косми и дълги ласа от необработена кожа. Сега вече също­то правят и братята Тъкър. В свобод­ното си време Тайръл работи със сребро и прави катарами, юзди и шпори. Тайръл и Блейн Тъкър поглъщат всяка трошица на каубойската култура.

Не всички каубои са такива по рождение. „Някои се влюбват в това – казва Пат Крисуел, който е син на жокей на състеза­телни коне. – Имах държавна работа като охрана. Парите бяха много добри, но не ми харесваше в града, а и прекарвах в барове­те повече време от необходимото. Зато­ва се преместих в ранчото „Пичфорк” в Гътри, Тексас – от 20 долара на час на 750 долара месечно. Момчетата, които оста­наха, решиха, че съм се побъркал. Казах им: „Има едно дребно нещо, дето му викат удовлетворение от работата.”

Каубойската култура е една от най-егалитарните. Покрай стадата ще срещне­те типични мъже от Запада, но също и афроамериканци, мексиканци, канадци и дори менонити, да не говорим за имигран­тите от Германия, Бразилия, Австралия и дори Индия. Повечето, които откликват на зова, са млади необвързани мъже, обзети от копнеж за приключения на открито. Но, разбира се, има и cowgirls като Джоди Майнър, жена проницателен поглед и страховито ръкостискане, израснала в едно ранчо край Дел, Монтана, в грижи за новородени телета, ремонти на резервоа­ри за вода и сковаване на огради. Между се­местрите в колежа в Боузман се хващала на работа да изражда телета и да дамгосва юници, като спяла в общи бараки, пъл­ни с хъркащи мъже. Сега двамата със съ­пруга и Уес управляват заедно ранчото Сноулайн.

Каубоите винаги са били номади – вечно в търсене на оптималната комбина­ция от приятен терен, независимост и възможност да не слизат от седлото.

Текст: Робърт Дрейпър
Източник: www.nationalgeographic.bg