Причини за съпротиви при коня

Причини за съпротиви при коня

1. Ако ездачът е изкривен и небалансиран, неговите тазобедрени стави и рамене ще бъдат сковани и той ще трябва да се стиска с ръцете и краката, за да остане върху коня. Тази скованост и липса на равновесие у ездача автоматично ще предизвика натегнатост и съпротиви в тялото на коня.

2. Подадените в неправилния момент и лошо съгласуваните помощи ще създават противопоставяне у коня. Изкривените и неустойчиви ездачи няма да съумеят да изберат подходящия момент и да координират правилно своите помощи.

3. Язденето с непостоянно темпо, дължина на крачката и ниво на енергията създава съпротиви в коня. Това се получава при езда с темпо, което е твърде бавно или твърде бързо, или при езда с прекалено ниско или с много високо ниво на енергията.

4. Небрежно яздене на фигурите в манежа (включително и лошо преминати ъгли) ще създават съпротиви у коня, защото раменете и хълбоците му не са разположени по права линия върху избраната пътека. Това означава, че конят е изкривен. Изкривеността е форма на дисбаланс, а липсата на равновесие винаги има за резултат натегнати мускули в определени части на тялото.

5. Езда с тежест върху предницата на коня създава съпротиви, защото кон, който е върху предницата си, е извън равновесие.

6. Позволяването на коня да отива над или зад повода, както и „зад краката” на ездача, създава съпротиви, защото неправилната поза кара конят да се стяга в определени мускулни групи.

7. Грешки при обучението на коня в миналото могат да доведат до съпротиви в настоящето, защото липсата на баланс, асиметриите, лошата стойка и мускулната скованост са му станали привични, и настоящият ездач (който може да е невинен за тези съпротиви) сега ще трябва да ги изкоренява.

8. Прекомерните изисквания безспорно създават съпротиви.

9. Липсата на дисциплина и последователност в работата и обучението, винаги ще създават съпротиви.

10. Недостатъци в структурата на тялото у коня (например дебела връзка в задтилъка/подчелюстната област, къс и дебел врат, шия поставена твърде високо или твърде ниско, дълъг слаб гръб или къс и набит такъв, изправени ъгли в задните крака, висока крупа), ще станат причина коня да оказва съпротиви.

11. Липса на свързаност (между отделните части на коня, както и между коня и ездача – бел.пр.).

12. Липса на подчинение, внимание или съсредоточеност, отзивчивост.

Causes of Resistances – by Dr. Thomas Ritter
Превод: Д. Христова
Източник: www.classicaldressage.com