Скоковия седеж при езда

Скоковия седеж | Коне, езда

Позицията на тялото при прескачане на препятствия

Основната скокова позиция над препятствието е общоприета в целия свят, въпреки че има леки вариации. Преди да се заемете с прескачане на препятствия, трябва да сте напълно наясно с координацията на тялото си на земята и във въздуха.

Преди прескачане
Никога не се захващайте да прескачате препятствия със седло за обездка. Трябва да използвате многоцелево или седло за прескачане, защото коленете ви ще са по-високо и по-напред, отколкото при основната класическа позиция (седеж). Предната част на седлото за скачане позволява на коленете да лежат срещу меки подложки (възглавнички) – а понякога и прегради, за допълнителна сигурност при прескачането.

Ще трябва да скъсите стремената с 2 или 3 дупки от обичайната дължина за манежна работа. Това ще даде на краката ви повече възможност за абсорбиране на тласъка при прескока над препятствията.

Прескачането на препятствия е по-изморително от обездката, въпреки че не е толкова прецизно. Загрейте добре преди скачане. Опитвайте се да увеличавате и събирате ходовете на коня по време на загрявката. Това ще подпомогне поставянето му „в рамка” и ще улесни контролирането на крачките му при приближаване към препятствието.

Малки препятствия
Прескачането на по-малки препятствие винаги е по-лесно и по-малко натоварващо за ставите ви – и за ставите на коня, разбира се. Трябва да упражнявате скокова позиция над малки препятствия, преди да преминете към по-големи. Ако опитате първо на голямо препятствие рискувате безопасността си, както и доброто физическо състояние на коня.

Скокова позиция между препятствията
Тази тема повдигна много дебати между ездачите. Някои инструктори учат учениците си да седят в седлото между препятствията, а други ги учат да поддържат облекчен седеж (с леко наклонено напред тяло и тежест пренесена върху коленете). От моя личен опит съм установил, че облекченият седеж е по-лесен за поддържане между препятствията, отколкото манежния. И все пак трябва да усещате коя позиция пасва най-добре на вашия кон. Някои коне се превъзбуждат и стават неуправляеми когато скачат; в тези случаи възприемането на манежен седеж ще спечели повече контрол и ще събере коня. Ако конят ви е твърде мързелив (въпреки че това е малко вероятно при прескачане), заемете облекчен седеж, за да го насърчите да се движи по-енергично.

Някои ездачи избират да комбинират и двата вида седеж, когато скачат паркур. Те поддържат облекчен седеж по време на трасето между препятствията, след това сядат манежно за няколко крачки при приближаване към всяко препятствие, за да съберят коня. Отново – това зависи от коня ви. Ако той има склонност да бърза или да спира, манежната позиция ще ви даде повече контрол чрез използване на краката и седалището за предотвратяване на такова поведение. Макар че това има един недостатък – ако сте начинаещ, може да изостанете от движението. С други думи, конят прави отскока по-рано, отколкото вие отивате напред с движението му. Резултатът е, че оставате назад, отслабяйки седалището и коленете си, което може да доведе до падане.

Скокова позиция над препятствието
Схемите по-долу дават общ пример за позицията ви при подхождане към препятствието, във фазата на отскок и при приземяването. Когато напредвате към по-големи и високи препятствия, скоковата ви позиция ще остава непроменена, макар че ще се научите да бъдете по-бързи и координирани, за да се справите с началното преместване от земята във въздуха.

Краката са напред, петите надолу. Ездачът седи изправено и гледа напред.

Тази диаграма допуска, че приближавате препятствието на манежен седеж. Тежестта ви трябва да минава надолу през петите, за да ви даде възможност бързо да абсорбирате полета над препятствието. Ако глезените ви са стегнати, може да останете назад когато конят скочи.

ОТСКОК

Ездачът следва движенията на коня. Гърбът на ездача трябва да е успореден на гърба на коня. Седалището на ездача се отдръпва към задната част на седлото, за да абсорбира движенията на коня. Петите надолу ще помогнат на краката да абсорбират движението.

Ако сте се приближили към препятствието на манежен седеж, трябва да сте бързи, за да съберете тялото си (да го направите по-компактно), за да абсорбира енергията на отскока. Приближаването на облекчен седеж ще направи тази промяна в позицията почти автоматична.

ПРИЗЕМЯВАНЕ

Ездачът отваря ставите на ръцете, за да даде свобода на шията на коня при приземяването. Коленете и подбедриците са затворени за по-голяма стабилност.

Не мога да подчертая достатъчно, колко е важно да затворите крака около коня, когато се приземявате. Ако коленете ви са неустойчиви и отпуснати, сте изложени на риска да загубите контрол в момента след приземяването, или дори да паднете. Колкото по-голямо е препятствието, толкова по-плътно трябва да затворите коленете около коня. Седлата за скачане са снабдени с прегради за коленете за тази цел – това дава сигурна опора, за да предпази коляното от плъзване напред. Някои ездачи предпочитат да завъртят пръстите навън, стискайки се с подбедриците. Който и метод да е по-правилен, важно е да си осигурите безопасно приземяване.

Следващите две снимки ясно илюстрират позицията на ездача над малко препятствие във фазата на отскока.

Една отлична позиция по време на скока. Петите на ездача са дълбоко, гърба му е леко заоблен и успореден на гърба на коня, а ръцете са напред, за да се нагодят към движението на коня.

.

.
.

.

На тази снимка ездачът показва неправилна позиция над коня при отскока. Въпреки че петите са поставени дълбоко, горната част на тялото е изправена, а ръцете не следват коня. Ездачът е зад движението.

.

.

.

Заключение
Прескачането трябва да е приятно и за вас, и за коня ви. Усъвършенстването на скоковият ви седеж е първата стъпка от изграждането на вашите умения за прескачане. Както споменахме преди, упражнявайте се първо над малки препятствия докато се уверите, че можете да се заемете с по-големи. Присъствието на някого със същите познания, който да ви наблюдава, ще ви помогне да разберете кога работите правилно, а може и да ви вдига припятствията, докато вие скачате. Скачането при начинаещи е най-добре да се прави в компанията на други коне и ездачи, тъй като социалната подкрепа ще ви зареди с увереност!

Превод: Д. Христова
Източник: www.artofriding.com