Oбездка – да подобрим позицията си

Как да подобрим позицията си при обездка, езда,
Бевърли Брайтман, именита в своето амплоа треньорка на коне и ездачи от всички нива, казва, че е изключително важно всеки ездач да притежава балансирана стойка и стабилни ръце, за да може да подобри ходома на коня.

.

.

.

Проблем с дисбалансирана стойка
Брайтман коментира, че в нейната работа вероятно най-често срещаният проблем е именно дисбалансираната стойка. При нея новобранеца има навика да навежда теглото си към своята по-силна страна. Ако например ездачът е десняк, то той ще наведе вероятно тежестта на тялото си на своята дясна пета. Това разпределение на теглото на ездача е много опасно, както за коня, така и за самият ездач, тъй като това небалансирано положение затруднява коня, който не може да се движи в права линия, а оттам в по-дългосрочен план може сериозно да повлияе на гръбначния му стълб.
Какво може да направите? За да сте сигурни, че стойката ви е правилна, помолете свой приятел да ви наблюдава докато яздите. Наблюдението трябва да става под права линия, като така ще бъде способен да направи преценка дали стоите правилно изправен на седлото.

Ръцете не са на едно ниво
Друг често срещан проблем, за който говори Брайтман, е нивото на ръцете. По принцип те трябва да са на едно ниво, но някои ездачи държат едната си ръка малко по-високо от другата. Това от своя страна може да доведе до сериозни проблеми при ездата, защото главата на коня се навежда под неестествен ъгъл.
Как да се справим? Или може някой приятел да ви наблюдава, за да прецените как си държите ръцете, или пък да ви снима, за да се убедите сами как са ви ръцете при ездата.

Фотьойлът
Това също е една неправилна позиция по време на езда, която се сформира поради лошото оборудване на седлото. Например, ако седлото е повдигнато напред, то ездачът може да се приплъзне назад. А вторичният ефект, който се получава при него, е че ездача си поставя краката много напред, откъдето и идва наименованието фотьол, както го е нарекла Брайтман.
Как да постъпим? Ако имате усещането, че и вие имате този проблем, то може да потърсите магазин за седла или пък сарач, който произвежда седла на частно, и да го помолите да ви наблюдава, докато трае ездата. Ако след като ви е погледал, е преценил, че проблема не идва от седлото, то може да пробвате да яздите без стремена. Така би трябвало поне малко да изправите стойката си.

Проблем пиано ръце
При този проблем, ръцете на ездача са в неправилна позиция. При нея ръцете са в хоризонтална позиция, а палците сочат един срещу друг, а това от своя страна води до изпъкване на лактите. Оттам и името пиано ръце. Но не се притеснявайте, даже и най-обиграните ездачи понякога заемат тази отпусната мързелива позиция на ръцете. Страчният и много неприятен ефект от това е, че се получава схванатост на ръцете и липса на гъвкавост.
Съвет. За да избегнете схващането на ръцете се старайте палците ви да сочат към ушите на коня. Така ще си осигурите еластичен контакт през раменете и ръцете, като навеждате юздите към устата на коня.

Източник: horseandhound.co.uk/forums
Превод за “В света на конете” – П. Филипова