Надпрепусквания през препятствия – стипъл-чейз и през храсти

Надпрепусквания през препятствия – стипъл-чейз и през храсти

Ездовите коне се изпитват в надпрепусквания през препятствия и в надпрепусквания без препятствия или тъй наречените гладки надпрепусквания. В надпрепусквания се изпитват двегодишни и по-възрастни коне от породата чистокръвен английски кон и тригодишни и по-възрастни от останалите породи коне.

Надпрепускванията на ездовите коне имат за цел да се прояви тяхната племенна стойност. Двегодишните коне се изпитват на разстояние от 1000 до 1600  м, тригодишните на разстояние от 1200 до 3200 м, а по-възрастните – до 4000 м. Надпрепускванията през препятствия са два вида: през храсти и стипъл-чейз.

Стипъл-чейз
Изпитванията  на конете се провеждат на специални писти, по които на различни разстояния се разполагат постоянни препятствия от различен характер, като водни и сухи канали, широки най-малко 2,5 м, каменни, дървени и тухлени стени, високи не по-малко от 1,2 м, храсти, съчетани с ров бариери, и други. Минималното разстояние за надпрепускванията стипъл-чейз е 3200 м. В стипъл-чейз може да се изпитват четиригодишни и по-възрастни коне, като по-младите се допускат да участват на по-малките разстояния, а по-възрастните – и на по-големите.

Най-трудният стипъл-чейз е Ливърпулският в Англия, който датира от 1863 г. Пистата на хиподрума има 17 препятствия, но тъй като тя се минава два пъти, повечето от препятствията се скачат по два пъти. Първоначално маршрутът бил 4 мили (6435 м), след това бил удължен на (8045 т), а впоследствие бил утвърден на 4,5 мили (7216 м), което разстояние е запазено и до днес.

След Ливърпулския по трудност следва Големият пардубицки стипъл-чейз в Чехия, който датира от 1874 г., на разстояние 6900 м с 31 препятствия, от които най-трудно е така нареченият голям таксис. Той представлява храст, висок 1,5 м и толкова широк, зад който следва ров дълбок 2 и широк 5 м. За да преодолее това препятствие, конят трябва да направи скок най-малко 7 м. През 1970 г. за пръв път наш кон българската кобила Везна от конезавода „Стефан Караджа” – спечели Големия пардубицки стипъл-чейз. В Пардубице се провеждат и други изпитания на стипъл-чейз на разстояние от 3600 до 5000 м.

Надпрепускванията през храсти
Надпрепускванията през храсти може да се провеждат на писта за гладки надпрепусквания, като по нея се поставят изкуствени храсти наречени фенчове. Провеждат се обикновено на разстояние от 2400 до 3600м. През храсти може да се изпитват тригодишни и по-възрастни коне.

Изпитванията на ездовите коне имат за цел да се прояви тяхната племенна стойност, затова те се организират от съответните органи, които се ръководят коневъдството в страната, и се провеждат въз основа на специален правилник.