Добрият пасажер или независимата стойка при езда – Пат Парели

Независимата стойка – един от основните ключови елементи в системата на Пат Парели

Ако вие сте решили да станете естествен ездач, вие ще трябва да усвоите естествения седеж, да се научите да работите с ръцете си така, че те да се напрягат много бавно, а да се отпускат мигновенно. Също така ще трябва да обучите коня си на контакт с вас, преодолявайки вродените си животински инстинкти. Това се постига с време и постоянство, но резултатите са уникални. Прочетете повече в поредицата от статии, който ви предоставяме.

Добрият Пасажер
Независимата стойка – един от основните ключови елементи в моята система. Та нали ездата не е нищо друго от способността да устоиш на коня. Затова и с малко уговорки можем да кажем, че добрият ездач е този, който свободно се държи на гърба на коня, независимо от алюра, в който се движи и при това изглежда добре.

Но това е нашата, човешка гледна точка. Конете имат свое мнение по въпроса. Те не правят разлика в стила на езда, разположението на шенкела, красивото положение на раменете и правилното положение на кръста. Конят ви оценя по други критерии, ръководейки се от своите усещания и чувства.

  • Намира ли се вашето тяло в хармония с неговото тяло?
  • В такт ли сте с неговият такт?
  • Вписвате ли се в обръщането заедно с него?
  • Колко силно притискате с краката си страните му?
  • Спокойни ли са ръцете ви?
  • Напрегнати или отпуснати сте?
  • Можете ли да пазите равновесие самостоятелно, без да се опирате на стремената и да стискате поводите?

Печалната истина е в това, че много ездачи могат само да си мечтаят за хармония с коня си. Проверете себе си- качете се без седло и се старайте да не пипате поводите, пояздете малко. Резултатът ще е налице много скоро. Аз мисля, че причината за тази дисхармония е следната:

  1. Хората са се отучили да яздят без седло
  2. Хората нямат понятие как да се превърнат в добър пасажер за своя кон.

Обикновените уроци започват направо на седло, с поводи в двете ръце, който създават неприятен контакт с устата на коня: «Седни изправено, петите надолу, ръцете дръж правилно…Сега бутни коня с крака, отвори повода за да завиеш..и тн..!» Звучи ли ви познато? Абсолютно невъзможно е да се изпълни ценият този комплекс от движения, оставайки в хармония с коня. Практически невъзможно е това и за опитните ездачи, какво да говорим за начинаещите. Но все пак така повечето хора започват контакта си с ездата.

А за независимият седеж в обикновените школи не се говори изобщо. Под такъв седеж аз имам впредвид, че ездача не трябва постоянно да пристиска крака и да използва повода, за да съхрани равновесието си. Независимият седеж- това е чудесна тайна, в която са просветени само двама: конят и неговият ездач. Повярвайте ми наличието на такъв седеж или неговото отсъствие се разпознава от коня на секундата.

Дайте да погледнем на проблема от гледна точка на пагига1 ЬогзетапзМр. Неговото решение е много просто: вие трябва да се научите да се движите с коня си. Аз винаги давам на учиниците си «пасажерски урок», за да се научат да съхраняват равновесие на гърба на коня, без да използват поводите и стремената и да се научат правилно да взаимодействат със собствените си ръце и крака. Позволете на коня си да стане ваш учител!

Пасажерски урок
В интерес на истината този урок няма да е никак лесен, затова ми позволете да дам някои напътствие и предварителни наставления.

Първото, което може да ви смути- това е отсъствието на контрол върху действията на коня. Ние с вас прекарваме прекалено много време заедно с тези животни, за да пренебрегваме опастността в загубата на контрол над тях. Много ездачи подобна ситуация ги изкарва от релси. И така, оседлавайте коня и го водете на плаца. Неговият размер трябва да право пропорционален на вашият страх- колкото по- голяма е вашата несигурност, толкова по-малка площадката. С времето ще можете да я увиличавате.

Подготовка: практикува се с помоща на един повод (1-во ниво «Партньорство»).

Едновременно с това вие правите тест и на коня си, някои коне до такава степен вече са свикнали, че все ги дърпат назад, че буквално незнаят какво да правят със собствената си глава, която вие любезно им предоставяте. Вие просто или давате пълна свобода на коня или малко я ограничавате. Например: «Ти си напълно свободен в избора на посока, но моля те движи се ходом».

Да допуснем, че коня се е опиянил от свободата си и не иска да изпълнява вашата молба да съхрани зададения алюр, тогава вие ще трябва да подберете единия повод и да я спрете

Ако конят наобратно, не ускорява, а забавя ход, отново го помолете да се движи ходом, по такъв начин, по който коня сам да усвои, че трябва да поддържа именно този алюр.

Другата цел на тази свободна езда се явява вашето пълно разбиране на реакциите на вашето тяло спрямо движението на тялото на коня. Наблюдавайте за себе си, напълно вероятно е вашето тяло подсъзнателно да извършва правилните движения.

В процеса на «пасажерския урок» вие се учите да предоставяте на коня свобода на избора. При това вие имате възможност и да проверите колко естествено вие следите за всички движение на коня в различните алюри. Вие можете напълно да почувствате коня си и да усетите как той чувства вас.

За развитието на естествения седеж най-ефективнна и естественна се явява ездата без седло. Избора не е голям: или търсиш хармония с коня или падаш! Аз настоятелно препоръчвам ездата без седло поне по един час на седмица и само на ход. Във второ ниво на моята програма «Хармония» без нея не може.

“Пасажерският урок” трябва непрекъснато да присъства във вашия график. При постоянно изпълнение на тези упражния вие ще придобиете необходимата хармония с коня, ще развиете своите ездови навици. Вашата естествена езда ще стане подарък за вашия кон.

Автор: Пат Парели
Превод: Ренета Томова
www.taborahorses.com