История на Родеото

История на Родеото

Днес в световния конния спорт голяма ниша заема спортното родео. Спортното родео е оригинално екстремно шоу. Както всеки друг спорт и родеото има своя терминология и правила. Ще се опитаме да ги обясним. Историята му идва от всекидневната работа в ранчото по време на разцвета на Дивия Запад.
Сега този американски начин отдавна е излязъл от пределите на САЩ и е доста популярен в много страни: Канада, Мексико, Бразилия, Аржентина, Австралия- отдавна провеждат професионално родео, смесено с местна украска и традиция.
Родеото се провежда в оградено пространство- арена. Могат да са на закрито или открито, арените нямат регламентирани размери, но задължително имат стоило, където се разполагат преди старта ездачите с конете.

Ранни години (1700 – 1890 г):

Историята на родеото започва в първите ранчота в началото на 1700 г., когато запада още се е управлява от испанските конквистадори. Именно испанските животновъди оказват влияние на американсите каубои като стил на обличане, езикови фразиологизми, традиции, екипировка. Самата дума «родео» – има испански корени, произлиза от думата «rodear», което означава «окруражавам» и се произнася “ro-day-oh”. Испанските скотовъди били професионални ездачи и пастири, които добре владеели ласото и наистина разбирали от коне. Те предавали своите знания на работниците си, за да могатат фективно да работят. Тогава в задълженията на каубоя влизало умението да борави с ласо, обездка на коня, езда, работа със стада, жигосване и др.
Всичката тази рутинна работа влиза в основата на родеото.

Зората на Уестърна

Начало 1800г.е белязано с активно преместване на американската граница на запад. По същото време американците от изтока влизат в контакт с испанците и мексиканците. Тексастките каубои са започват да копират и развиват техния стил на работа. През 1848г голяма част от мексиканските земи влизат към Америка и много мексиканци започват работа на големите ранчота, също предавайки своя опит и знания.
В същото време новооформилите се американски барони започват да влагат средства за развитие на териториите на Тексас, Калифорния и Нюмексико. Новите територии били заети от големи количества добитък.

Владелците на добитък организирали големи преходи за пренос на стада до разпределителни градове като Канзас Сити, където след това се товарели на влакове за изтока. Това са били златните дни за вскички каубои.
След довеждането на добитъка каубоите са си организирали състезания, да покажат кой е най-добрия ездач, кой борави най-добре с ласо и тн. Така се зародило родеото. Първото записано събитие като родеото се е провело в тези години.

Шоуто на Дивия Запад

Към края на 19век големите простори намалели, с развитието на железниците- дългите преходи на добитъка станали ненужни. Земите се разделяли между поселници и колонисти. Каубоите започнали рязко да намаляват, а тези които останали си намерили препитание в новият американски феномен- Шоуто на Дивия Запад.(the Wild West Show).

Предприемачи, като известният Бъфало Бил Коди (Buffalo Bill Cody), започнали да организарат такива програми, печелейки пари идеализирайки американския бит.Тези програми били смесени с елементи на състезания. Родеото също намерило място в тези изяви и бързо станало любимо на публиката.

Състезанията на каубоите

В същото време каубоите си имали свои вътрешни състезания, които също провеждали пред публика, с цел печалба. В малките градове веднъж годишно се провеждали пазари за коне, наричали ги родео. Каубоите често пристигали, за да участват и се покажат на подобни събирания.

Тези зрелищни събития помагали на каубоите да живеят прилично. Поради финансови причини с времето подобни шоута започнали да отмират и са започват да организират по-ефтини каубойски програми. Зрителите плащали за да гледат, а каубоите плащали вноска, за да участват- така се събирали наградите. Много бързо родеото натрупало популярност и станало чакано събитие.

Етап на развитие (1890г – 1950г):

Популярността на родеото нараснала из цялата страна. Каубоите намерили ново поприще и успявали да печелят парите си само от участия. Така се зародили професионалните родеота. Но за да се развие този спорт, трябвало е да се измислят нови и единни правила, да се усигури безопастноста на хората и животните, да се стандартизира всичко.

През 1929 г организаторите на най-големите родео състезания единодушно решили и утвърдили основните правила за родеото. Основана е Американската организация за родео (The Rodeo Association of America (RAA)).Вече е било възможно да се документират и определят победителите във всяко състезание.

“Костенурките” отвръщат на удъра

1936 г е повратна в историята на родеото. Близо 60 каубои бойкотират състезанието Бостън Гардън Родео (the Boston Garden Rodeo), заставайки против промоутъра, който отказва да включи вноските им в наградния фонд. При отказ за участие на всички 60 човека- той отстъпва. След тази случка каубоите основават Ассоциация на каубоите Костенурки (the Cowboy Turtles Association). Те сами се наричат костенурките „ защото бавно се организираме, но накрая намираме сила да надигнем глава”. През 1945 г. името им се променя на the Rodeo Cowboys Association. Смята се, че от този момент се е родил истинския родео спорт.

Съвременност (от 1960 г.):

Вече родеото се е развило до мащабен национален спорт. Има различни нива на квалификация: the high school и college. Има детскии юношески асоциации -National Little Britches Rodeo Association. Защото уникалното на родеото, е че не само дава възможност за състезание, ами е и своеобразен стил и начин на живот.

Организация и финансиране

Административните единици на родеото са асоциациите. Най-голямата е Professional Rodeo Cowboys Association. Тя се състои от спортисти, животновъди, съдии, обслужващ персонал. Организационната структора съществува както на местно, така и на национално ниво, включително с детските групи.
Повечето събития се спонсорират от местни органи на управление и от частния сектор.

Награди

Наградите се образуват от вноските на участниците и от спонсорски дарения. Могат да са и предметни като седла, каравани за коне и коли.

Състезанията в Родеото

Родеото е уникално събитие, съставено е от различни състезания, всяко има свой стил, правила и изисквания. И понеже всеки регион на САЩ и в др страни има различни правила, изброените стандарти са общи за професионалното родео:

Седем от основните състезания, ред на провеждане:

bareback riding – обяздване на коня без седло
steer wrestling – хващане на млад бик
team roping – отборна работа с ласо
saddle bronc – обяздване на млад кон със седло
tie-down roping – улавяне на бик с ласо
barrel racing – галопиране около варели
bull riding – обяздване на бик

Тези състезания могат да се разделят на две категории: the roughstock или с жури (bareback, saddle bronc, and bull riding) и за време (steer wrestling, barrel racing, tie-down and team roping).

Състезанията с оценки от жури и система на оценяване

Опастността прави тази категория толкова интересна и изпълнена с адреналин. Съперниците се състезават един срещу друг, но всеки в свое отделно състезяние. Конете и биковете обикновенно излизат веднъж на ден и всяко тяхно състезание се казва – go-round. При някои родеота състезанията се провеждат няколко дни, така участниците могат да излязат на арената повече от веднъж. Награждава се всяко излизане – day-money, има и главна награда за вскички излизания.

Съдебната оценка е еднаква за всичките видове, но има оттенък за оценка на поведението на различните животни.
Основни правила:

  • Управлявлява се с една ръка.
  • Докосването със свободната ръка на част от дрехата или тялото си или животното води до дисквалификация и отнемане на точки.
  • За да получат точки трябва да се задържат 8 секунди.
  • Сигналът означава, че каубоя минава етапа гладко и ще бъде оценен
  • Оценката е сборна от 2-4 съдии
  • Оценка получават и ездачите и животното по скала от 1 до 25т.

Състезания за време
Както се вижда от заглавито в тази категория се оценява по секундомер- с най-малко време е победител

Разпределение
Переди началото на всяко състезание има разпределяне на случаен принцип. На всеки от участниците се разпределя животно което ще обяздва

Заключение
Популярността на родеото расте. Причина за това е не само нашият затворен начин на живот, а също един вид да се докоснем до легандата за Дивия Запад, вплетено с още: желание за състезание, любов към животните, стремеж да се докажеш, еуфория от участие, всичко това съставя родеото. Особената атмосфера дава възможност на всеки да изпита силите си.

Родеото е гарантирано забавление за всеки зрител!

Превод за „В света на конете“ –  Ренета П. Томова
www.taborahorses.com