Ген за сив цвят при конете

Gray gene – Ген за сив цвят при конете

 

Сивата окраска се характеризира с прогресивно посивяване на базовия цвят на космената покривка с годините. Тя променя в бяло всички останали цветове и затова е  невъзможно когато видим изцяло сив кон да кажем какви точно гени за цвят притежава. Конете притежаващи този ген не са „просто сиви“, те могат да бъдат сиво-кестеняви, сиво-алести, сиво-черни и т.н. в зависимост от базовия цвят.
Генът за сив цвят не засяга цвета на кожата и очите и те запазват базовия си цвят. Цвета на космената покривка при възрастните екземпляри може да е изцяло бяла, на бели точки и петна или на участъци пресичащи базовия цвят. Кончетата се раждат с базовия си цвят, в зависимост от другите гени за цвят и посивяват прогресивно с годините.

Липицанските коне са порода, чийто представители са почти изцяло сиви

Побеляването се проявява различно – при някои коне много бързо, при други бавно. Генът се среща в много породи, но най-често се наблюдава при породи, чиито предци са арабските коне. Повечето хора, които не са запознати с генетиката на цветовете при конете наричат сивите коне – бели. Но разликата лесно се установява, защото за разлика от доминантно белите коне, сивите са с тъмна, а не с розова кожа (с изключение на белите марки).

Проучванията свързани с мутацията за сив цвят предизвикват голям интерес, тъй като е установено, че е пряко свързана с риска от меланома при конете. Около 75% от сивите коне над 15 годишна възраст имат начална форма на меланома, която в някои случаи прераства в злокачествена. Изследователите са установили, че хомозиготните коне посивяват по-бързо и при тях се наблюдава по-често появата на меланома.

Генът е доминантен и е нужно само едно копие на алела за да се прояви, а хомозиготните сиви коне винаги ще продуцират сиви кончета.

Хетерозиготните сиви коне могат да дадат и поколение без ген за сив цвят в зависимост от генотипа на останалите гени за цвят които притежават.

За пример може да се даде кръстоска между сива кобила и алест жребец (таб.1):

Половината кончета ще бъдат със сив цвят, а другата половина друг цвят, в зависимост от базовия цвят на кобилата.

В следващата таблица (таб.2) гаметите от всеки кон ще бъдат от 4 типа: GE (сив) ;Ge (сив); gE (черен, кафяв или кестеняв, в зависимост от агути ген); ge (алест).

Тази ди-хибридна кръстоска дава разпад в съотношение 12:3:1 (стандартно при ди-хибридно кръстосване е съотношението 9:3:3:1)

.

Сивите на „мушици“ или Flea-bitten сивите коне имат петънца, подобни на лунички с цвета на базовия си цвят върху побелялата космена окраска. За пример при сиви коне родени с алест базов цвят се проявяват алести петънца. Ако този ефект се прояви достатъчно рано и бързо, върху по-голяма част от тялото на коня или върху цялото тяло той може да наподоби леопардовата (appaloosa) окраска. Счита се, че тази проява на сива окраска се контролира от отделен вероятно рецесивен ген, който няма връзка с гена за сив цвят, тъй като е възможно коне, които не притежават в генотипа си ген за сив цвят да притежват този рецесивен ген, но петънцата при тях не биха се проявили фенотипно, тъй като са от същия цвят като космената окраска.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Използвана литература: horse-genetics.com
ultimatehorsesite.com
wikipedia.org