Хранене на кончета през бозайния период

Хранене на кончета през бозайния период

Храненето на кончетата през бозайния период е свързано със закономерностите в тяхното развитие. На изобилното или недоимъчното хранене през този период най-силно реагират онези телесни части на кончетата, които имат най-интензивен растеж. Нарушението на храненето през утробния период се отразява най-силно върху развитието на тръбестите кости, което не може да се компенсира през периода след раждането.

През първите дни копчетата се хранят с коластра, която е богата с редица хранителни вещества. През този период кончето бозае средно веднъж на час, или около 24 пъти в денонощието. Малката вместимост на вимето на кобилата и на стомаха на кончето налагат то често да бозае. Ето защо кобилата през първия месец, докато кончето не е укрепнало, не трябва да се използва за работа, за да може то редовно да бозае. Развитието на кончето през този период зависи от количеството и от състава на млякото на кобилата. Независимо от млечността на майката още от края на първия месец на разположение на кончетата се поставят в специални ясли овес и доброкачествено сено. Първоначално кончето поема по 100 гр. овес, но с напредване на възрастта количеството му се увеличава. Към края на бозайния период кончето приема 3-4 кг овес и 1-2 кг сено. На малките кончета трябва да се дава на воля чиста вода.

Критичен момент в храненето на кончетата е периодът след отбиването. Тогава обикновено развитието се прекъсва. За да се избегне това прекъсване, необходимо е през последните месеци от бозайния период (5-6 месеца след раждането) да им се дава достатъчно количество сено и овес, за да може след отбиването да получават нормалното количество хранителни вещества за среден дневен прираст от 700 до 1000 гр. При хранене на чистокръвни кончета към храната се включва допълнително от 4 до 6 литра пълномаслено или обезмаслено мляко.

Растежът на кончетата от различните породи е различен в зависимост от скорозрелостта на породата. Така например растежът на тежковозните и чистокръвните кончета към края на третата година почти е завършен, докато на дунавските той завършва едва към 5-ата и 6-ата година. Тези различия трябва да се имат предвид при храненето.

През последните години при храненето на чистокръвни кончета се използват комбинирани смески. От балансираните смески се получават значително по-добри резултати при храненето на подрастващи кончета.

При хранене на чистокръвни кончета до 2 годишна възраст се препоръчва следната смеска:

.

.

.

Източник: www.pomagalo.com