Изкуствено осеменяване на кобилите

Изкуствено осеменяване на кобилите, коне,

Оплождането е процес на сливане на мъжката и женската полова клетка. За да се осъществи оплождането е необходимо сближаване на половите клетки. Това сближаване, което предхожда оплождането, се нарича осеменяване.
При кобилите се наблюдава маточен тип на осеменяване, т.е. спермата попада директно в матката. За това спомага устройството на женските полови органи. По време на коитус от дразненията на клитора и маточната шийка, матката прави периодични контракции и спомага за предвижването на спермата към върха на маточните рога. Характерно за животните от маточен тип на осеменяване е, че еякулатите им са обемисти, с ниска концентрация на сперматозоиди и добре развитите допълнителни полови жлези.
Предимствата на изкуственото осеменяване при кобилите са от развъдно подобрително значение- при отбор и подбор, при кръстосването, при което се получават разплодници с утвърдени качества, хибридизацията, и съхраняването, транспортирането и преценката на семенната течност.
От началото на ХХ век изкуственото осеменяване при кобилите се практикува в Русия и Китай, а по-късно в Западна Европа и Америка. Характерния вискозен компонент, който се определя преди разреждането на спермата я прави по- чувствителна поради което сперматозоидите губят оплодителната си способност. Затруднението при осеменяването на кобилите се дължи на факта, че еструса при тях е продължителен, а признаците не са явни. У нас изкуственото осеменяване на кобилите е ограничено.
Половата зрелост при конете настъпва твърде рано – още на 9-13-месечна възраст. Това е времето, когато мъжките и женските полови органи започват да отделят полови продукти, годни за оплождане. Неправилно е обаче още в такава възраст конете да се включват в разплод. Техният организъм все още не е завършил своето развитие. Коне (мъжки и женски), включени в разплод на тази възраст, изостават в развитието си и при завършен растеж са по-дребни. Особено тежко се отразява ранната бременност върху недоразвитите кобилки. През последните месеци от бременността плодът се нуждае от много хранителни вещества, като за растежа и развитието на младата майка не остава почти нищо. Освен това половите органи на такива кобили са недостатъчно развити и с малък обем, което не дава възможност на кончето да се развива нормално. Обикновено много младите кобили раждат дребни кончета с понижена жизнеспособност. Впоследствие такива кончета са и с понижена работоспособност.
Кобилите са сезонно полициклични животни. Еструса настъпва през пролетта. Половият цикъл при кобилата е 18-36 дни (средно 28 дни). Първия еструс след раждане настъпва 5-15 дни след раждането. В стадии на полово влечение кобилата допуска до себе си жребеца-пробник. Овулацията настъпва най често сутрин 6-7 дни след началото на естуса.
За нормално се приема жребците и кобилите да се използват за разплод след навършване на 2,5-3-годишна възраст. Само при по-скорозрелите породи може да се прилага по-ранно включване в разплод, но не преди 2-годишна възраст. Скорозрели са главно тежковозните коне. Естествено определяща е не само възрастта, но и начинът на отглеждане на конете до този момент, отразяващ се предимно върху масата на животните. При включване в разплод кобилите трябва да са достигнали около 70% от масата на завършилите растежа си коне от съответната порода.
Конете може да се използват за разплод най-продължително в сравнение с другите селскостопански животни. Не са редки случаите, когато кобили раждат и след навършване на 20-годишна възраст. Жребците при добри условия на отглеждане запазват оплодителната си способност до 25-30-годишна възраст. Най-добри приплоди се получават обаче от животни на възраст от 5-6 до 18-20 години.

Промени в половото поведение на кобилите в еструс. По време на разпасаността кобилата проявява безпокойство, повдига опашката, апетита намалява, вулвата е леко подута, често уринира, което се съпровожда с ритмични контракции на вулвата. Кобилата не допуска жребеца до себе си при липса на зреещ фоликул. Същото се наблюдава и когато кобилата е бременна. В зависимост от степента на развитие и зреене на фоликула се наблюдават характерни промени в поведението на кобилата към жребеца.

Промените се обединяват в 4 степени на полово влечение:

  • 1 степен- кобилата допуска жребеца, липсват признаци на полово влечение.
  • 2 степен- кобилата допуска жребеца и повдига опашка. Наблюдават се ритмични контракции на вулвата.
  • 3 степен- кобилата заема характерна стойка- разкрачва задните си крайници и започва да уринира на малки порции.
  • 4 степен- кобилата приема душенето от жребеца, притиска се към него и при опит да бъде скачена стои неподвижно. При опит за отвеждането й поглежда към жребеца и настоятелно се приближава към него.

При вагинално изследване по време на разпасаност настъпват промени във вагиналната картина. В начало се наблюдават малко прозрачен, гъст секрет. Лигавицата на влагалището е бледорозова, секрета се увеличава и става по-прозрачен. Маточната шийка става къса и широка. Преди овулация секрета е изобилен, прозрачен и образува нишки. С настъпване на овулацията става мътен. Вагиноразширителят се вкарва във влагалището свободно. Лигавицата е розовочервена, гладка и блестяща. Маточната шийка е централно разположена, силно отпусната, слабо изпъкваща във влагалището. Тя контрахира, придобива форма на конус и се разхлабва, придобива форма на розетка.

При ректално изследване на яйчниците се различават 4 степени на развитие и зреене на фоликула:

  • 1 степен- при ректално изследване в единия край на яйчника, където се развива фоликулът, се улавя леко омекване.
  • 2 степен- фоликулът започва да зрее с диаметър 2-3см, установява се слаба флуктуация. Яйчникът придобива неправилна бобовидна форма.
  • 3 степен- фоликулът е зреещ, флуктуира, има сферична фолма с диаметър 3-5см. Яйчникът придобива крушовидна форма, с големина на кокошо яйце. Яйчникът е чувствителен и болезнен. При палпация кобилата реагира.
  • 4 степен- фоликулът е напълно озрял с диаметър 5-7см. При ректално изследване се установява силно изразена флуктуация и изтъняване стените на фоликула. Яйчникът има форма на едра круша.

Напрежението на стената на фоликула отслабва и тий намалява при овулацията. След завършване на овулацията яйчникът е по-малък по размери.
Определяне на благоприятен момент за осеменяване на кобилите. При наличие на фоликул от 3 и 4 степен осеменяването се прави преди овулация . Ако не е настъпила овулация осеменяването се повтаря, след овулацията не се осеменява. Първото осеменяване се извършва при добре проявено полово влечение и след това се повтаря през 24-48 часа до затихване на половото влечение. Кобилата отново се проверява за наличност на полово влечение 8-9 дни след осеменяването.
Чрез ултразвуковите методи се определя подходящ момент за осеменяване. Така може с точност да се определят промените в яйчника и фоликула.
Техника на осеменяване. Кобилите се осеменяват чрез маточен тип. При използване на неразредена сперма, трябва да се използва до половин час след получаването й. Кобилите се осеменяват с разредена сперма. Дозата на семенната течност се определя от възрастта и теглото на кобилите.
Кобилите, които ще се осеменяват, се фиксират в станок или се спъват задните им крака. Опашката се отклонява встрани. Външните полови органи се измиват с топла вода и се подсушават с памук. Кобилите се осеменяват по мономануелен начин. Катетъра се въвежда във влагалището. С показалеца на ръката се напипва маточната шийка, проверява се нейната проходимост, и върхът на катетъра под контрола на пръста се вкарва в цервикалния канал и от там в матката на дълбочина 12-15см. Външния край на катетъра се свързва със спринцовка и предварително затоплената до 30-35 С сперма се аплицира бавно в продължение на 2-3мин. Катетъра се изважда навън с лявата ръка, а дясната ръка, която е във влагалището, хваща маточната шийка и я притиска 2-3мин, за да се задържи спермата в матката. В последните години кобилите се осеменяват с криоконсервирана сперма в паети. При извършване на осеменяването са необходими специален катетър ‘ пистолет’ , паети, мини паети и термо ваничка за размразяване и реанимация на спермата.

Изготвил: Благовеста Петровa