Какво е естествено за конете и естествено управление на коня

Какво е естествено за конете
Често вече се обсъжда какво е „естествено” и какво е изкуствено за конете и как трябва да наблягаме на естествените методи, защото другите са потенциално жестоки и неприятни. Ако наистина се стремим към това, трябва да се откажем от почти всичко в отношенията си с конете, тъй като повечето е напълно не естествено за тях. Така, че дайте да направим разлика между понятията „естествено и изкуствено”

Когато се обучавах за треньор ми беше зададен следния въпрос: „Естествена ли е за коня ездата? И правилния отговор беше: “НЕ”. За конете се явява естествено всичко което е естествено за зебрите- един от многото видове коне, които продължават да живеят естествен начин на живот.- те живеят в саваната, имат непрекъснато храна под краката си и често стават храна на лъвовете.

И на повечето от нас ни е ясно, че ако хората не яздеха коне те отдавна щяха да са изчезващ вид или щяхме да ги отглеждаме само за месо.

Така, че е ясно, че трябва да намерим компромис за действителността в която живеем. И на нас ни се налага да правим с конете неприсъщи за тях неща, за да оправдаем тяхното съществуване край нас.

И преди да яздим, ние вече все пак сме извършили куп не естествени неща с тях- държим го в конюшни, отделяме ги, кастрираме ги и тн. тн.

Тоест когато говорим за естествено и изкуствено ние говорим за начините на управление и обуване с конете, най-общо казано в средствата. Като тези средства трябва да помогнат на коня да изпълнява това което искаме от него. Като естествени средства, например, може да наречем тялото на човека и гласа му. А под изкуствени разбираме:- камшика, шпорите, поводите, желязото и седлото.

Относно седлото- колкото и да е добре да опитаме и да се научим да яздим без седло, с него конят се чувства много по-добре. Тъй като тежестта на ездача се разпределя по по-голяма площ върху гърба на коня.

Пръчка, камшик за дресура – също не естествено средство, но много полезно за дресура. И да се изясним- не камшика, а човека бие коня. Все пак пръчката за дресура помага на коня по-лесно да разбере командите, а човекът е този, които трябва да се научи правилно да я използва. Пръчката е добре да стане просто едно продължение на ръката ни и да ни даде възможност да достигаме коня на безопасно за нас разстояние. Това е средство за общуване, а не за наказание, имидж или украса.

Ясно е, че ездата не е естествена, но не бива да отричаме напълно не естествените средства за комуникация. И трябва да се стремим да ползваме естествени, по-скоро разбираеми средства за дресура на конете. Такъв метод се явява метод наречен Horsmanship. За всеки, които се интересува има много информация в интернет.

Естествено управление на коня
Естественото управление е най-доброто приспособление за продуктивно общуване с коня. Традиционно към естественото управление се отнасят четири неща: седалището ( тежестта), краката, ръцете и гласа на ездача. Но аз предпочитам да използвам седем естествени управления, т.е. към традиционните четири да прибавим още: очите на ездача, неговото дишане и мозъка му. Когато всички седем начина на управление се използват едновременно се получава ясно и разбираемо съобщение за коня. И още нещо- това подготвя и вашето тяло за подаването на правилната команда.

Всички тези естествени управляващи трябва да работят в синхрон и да бъдат оригинални, или да бъдат свързани със седалището на ездача. За да изпълни дадена команда ние даваме на коня не само една управляваща ( примерно, ако искаме да спре, да натегнем повода), а трябва да използваме всички управляващи, за да очакваме наистина правилен отговор на командата.

Ако искаме конят да завие в дадена посока, ездачът трябва първо да погледне в даденото направление и да използва очите си и тялото, за да предизвика това завиване. Когато главата на ездача гледа към посоката на движение и тялото е насочено в тази посока. След това леко пренася тежестта си към външната си седалищна кост. А после и ръцете и краката ще последват движението на седалището и няма да действат изолирано.

Използвайте цялото си тяло, за да управлявате коня и следете всички части на тялото ви да използват една и също положение за еднаквите команди. Това е много ефективен метод за управление на коня, а в резултат ще получите невидими команди и плавни преходи.

Материалът е предоставен специално за сайта “В света на конете”
Автор на първата част: Ренета П. Томова
Автор на втората част: Julie Goodnight
Конна база “Табора”