Основни принципи на тренинг на конете

Основни принципи на тренинг на конете

При тренинга на конете трябва да се спазват няколко основни принципа, защото не може да се пренебрегне сложният механизъм при адаптацията на организма към физическо натоварване.

Първи принцип
– многократно повторение на едни и същи движения и упражнения.
По този начин се развиват двигателните навици и качества на конете.Многократното повторение е изключително важно за развитието на издръжливостта.

Втори принцип – индивидуален подход.
Този принцип важи не само при индивидуалния, но и при груповия тренинг.Добре е младите животни да се групират не само по възраст и пол, но и по индивидуални качества.

Трети принцип – постепенно натоварване.
Много слабото или много силното натоварване не водят до очаквания резултат.Необходимо е конете постепенно да се натоварват, за да успеят да се адаптират и да могат да извършват повече работа.

Четвърти принцип – етап на максимално натоварване.
Той се цели при изпитвания и състезания.За да се постигне тази цел по време на тренировката организмът на конете трябва да бъде подготвен за внезапни и тежки натоварвания.

Пети принцип – интервали между натоварванията при тренировките.
Функционално организмът след работа преминава през три фази на работоспособност – умора, възстановяване и повишена работоспособност.Първата фаза започва и се появява по време на тренировката.Втората започва едновременно с първата, но е по-продължителна – от няколко дни до няколко седмици.Тази фаза е критична в тренировъчния процес, тъй като ако не е завършена и е започнала третата фаза следващите максимални натоварвания ще имат отрицателно влияние – преумора, претренираност, понижаване на работоспособността.

Шести принцип – разностранност в работата.
Този принцип трябва да се спазва като на практика се осигурява разнообразие чрез последователно редуване на различни упражнения и смяна на условията, при които се провежда тренировката.

Седми принцип – постигане на спортна форма.
За да се доведе организмът на коня до момент на спортна форма, необходимо е продължителна работа.Като състояние на организма спортна форма е характерно за края на предсъстезателния период.Продължителността на този период е различна и зависи от много фактори.Обикновено продължава 3-4 месеца, след което работоспособността намалява.Много важен е тренировъчния процес, разглеждан в частност той продължава 6-7 месеца, след което започват изпитванията и състезанията.

Автор: Даниела Каракашева