Трите случая, когато трябва да накажем нашия кон

Трите случая, когато трябва да накажем нашия кон

В случай, че сте ходили на уроци по езда може да се съпоставите с Вашия кон, когато става въпрос за поправката на нещо, което не сте направили много добре. Най-вероятно инструкторът е станал малко саркастичен или се е стигнало до мъмрене. Възможно е да сте объркали нещата във важен момент и да са ви повикали доста. Или, за да ви покаже това, което сте направили грешно, Вашият инструктор е станал доста строг и Ви е накрал да го направите отново и отново, за да го запомните.

Каквото и да се е случило, докато междувременно инструкторът става по-настойчив, строг и гръмогласен, Вие най-вероятно не сте се чувствали много добре по отношение на това, което сте направили. Първата Ви реакция може би е била да почувствате тежест в корема, или просто сте се изнервили, уплашили, ядосали или сте се почувствали обидени. Дори и да знаете, че сте го заслужили, самото изживяване ви е накарало да не се чувствате добре, когато сте яздили онзи ден.

Най-лошото от всичко е че, най-вероятно не сте научили почти нищо, като изключим, че ездата на манежа с този инструктор, не е нещото, което ще очаквате с нетърпение следващия път.

Поради тази причина ние учим нашите ученици, че има три случая, в които наказваш своя кон за това, че е направил нещо нередно – никога, никога и никога.

Първата цел при всеки един тренинг е да се създаде положителната нагласа на коня относно него самия и цялото му усещане, което има към Вас по време на тренинга. Грижата за коня помага на дресьорите /handlers/ да се концентрират върху своя кон и методично да прилагат напрежения, логични за коня /horse logical pressures/, само до степента, когато те спомагат за формирането на неговото поведение. След това дресьорите последователно прилагат тези напрежения и ги освобождават и отново прилагат, за да оформят и насочват всяка крачка на коня. Когато всичко е по логиката на коня и не повече на една крачка от това, което той вече знае, конят се научава, че нищо лошо няма да се случи, докато е около Вас. Това доверие води до отпускането на коня. А именно то и ритъмът са в основата на всичко, на което ще научите Вашия кон.

Когато дадено напрежение става по-силно, както физическо, така и психическо, конят го чувства като нещо, от което трябва да избяга. Когато той избягва дадено напрежение, той не е в състояние да се научи. Когато настоящият му ритъм е рязко прекъснат, той не се учи. Затова ако Вие рязко дръпнете повод, или направите рязко движение около главата му, ритнете го отстрани, плеснете го с нагайка, издърпате силно поводите или го изръчкате с шпората като “наказание” за нещо, което не е направил добре, единственото нещо, което конят е научил е, че не е безопасно да бъде около Вас. Загубвате доверието му. Всичките положителни усещания към тренинга се преустановяват, поради нарушаването на доверието.

Помнете, че трябва да показвате на Вашия кон това, което искате той да направи, преди да го помолите да го направи. Възнаграждавайте всяко едно малко движение в правилната посока. Не наказвайте грешните движения, просто ги игнорирайте и се върнете към това, което искате да му покажете. Върнете се към нещо, което той вече знае и ще успее в него. След това поискайте сбърканото движение отново. Ако получите това, което искате погалете го и го почешете, за да разбере колко е било приятно цялото изживяване. Ако не се получи, запазете търпение и положителна настройка и започнете да му показвате отново.

Веднъж, когато поискате от коня да направи нещо и той го прави последователно, вече можете да му го поискате с прилагането на пълната редица от помощи /corridor of aids/. Само когато конят е на този етап, може да приложите Вашето искане.
Ето тук нещата стават малко сложни. Трябва да изпълните това, което сте поискали от него, без да го почувства като „наказание”. Изпълнението означава повторно изпълнение на нещо, което конят вече знае, като му припомняте и префокусирате неговото внимание. Това е различно отношение от поправянето на коня, защото е сгрешил.

Когато някоя част от редицата помощи стане твърде силна, тя разваля усещането за цялата редица. Една редица от индивидуални помощи дава съобщение на коня как да оформи следващата си крачка, като изречение, съставено от индивидуални думи, което казвате на Вашия приятел, за да разбере какво искате да направи. Ако започнете изречението и след това изкрещите една дума, тази дума замъглява значението на всички останали.
Изпълнението означава наблягане на една от помощите само толкова, че да му се напомни за формата, която искате от него, без да се повишава нивото му на вълнение до момент, в който се замъгляват всички останали помощи от редицата. Най-вероятно сте искали конят да работи в права линия с даден ритъм докато наближава паркура. Вие го поставяте в една редица от помощи, която включва седалищните кости, ръцете и краката Ви, но като се приближава към препятствието усещате как конят Ви се накланя на дясно. В този случай може да окажете повече напрежение с дясната седалищна кост, за да го коригирате или да го притиснете малко повече с десния крак, или да го докоснете с дясната шпора, за да му припомните, че се намира в права редица от помощи.

Ако изпълнението фокусира вниманието на коня само върху една помощ или напрежение от цялата редица напрежения, създаваща усещането за формата, която той трябва да направи, той ще забрави всички останали помощи — поводът, седалищната кост, кракът, нагайката или вашата шпора са били твърде “силни”. Наказанието не напомня на коня за формата, която искате да направи. То насочва вниманието му към тази една помощ и той забравя останалите помощи, образуващи редицата. Най-лошото от всичко е, че това променя неговото усещане дали следващият тренинг на манежа с Вас ще бъде нещо, което ще чака с нетърпение.

Тренингът е въпрос на положителна нагласа и отпуснатост, докато Вашият кон възприема формите, към които го насочвате с всяка крачка. Когато той не го направи правилно има три случая, при които го наказвате – никога, никога и никога.

И следователно трите случая, когато на инструкторите им е позволено да викат на своите ученици са никога, никога и никога. Това, което е добро за конете, е добро и за хората.

Превод: Силвия Младенова
Автор: Ron Meredith