Възпитание на конете по естествен начин по методиката на Пат Парели

Методиката на Пат Перели за възпитание на коне по “естествен” начин , без наказания и железа. Natural Horsemanship
Нивата на системата за обучение на коне на Пат Парели

ДЕСЕТТЕ НИВА НА ПАРЕЛИ

02PatParelliКакво е това “системата на Парели”?
Това е работа с конете на основата на естествените отношения, тя учи това, което Парели нарича “разбирателство”. Крайната цел на обучението се явявява достигането на пълно взаимно разбирателство с коня. Нито една обучаваща програма в света не започва така от А – Бе , като системата на Парели, и разбира се , нито една не води до такива впечатляващи резултати.
Пат работи над своята система повече от 20 години, обучавайки хора и коне по целия свят. За това време той е стигнал до извода : ако научиш ездача на “разбиране” ,т.е. на дълбоко проникване в психологията на коня, то на този човек ще му се отдаде не само да реши проблемите в отношенията с животните, но и да открие у себе си богат потенциал за по – нататъшна работа с конете.
Основния принцип на програмата на Пат – самоусъвършенстването. Преди да искаш нещо от коня , трябва да промениш себе си. Първите три нива са именно за обучението на човека в системана на “разбиране ” на Парели. следващите етапи са ориентирани към обучението на конете , в мастност на “трудните” животни , работа с кончетата, трикове и т.н. Към този момент системата става по – детайлна, а занятията по – интензивни , главното в тях става работа в ръце.
Изучаването на всичките десет нива води до истинско майсторство, но джоколко дълбоко искате вие да се потопите в “разбирателството”, зависи само от вас и от вашите цели.

НИВО 1
Партньорство

Това ниво учи човека как да завоюва доверието на коня , посредством общуване, любов и уважение.На вас ще ви се наложи да се научите да играете на “Седемте игри”,които ще ви помогнат да разрушите междувидовата бариера и да създадете особен език, на който ще говорите със своя кон. Те също така ще помогнат на вашия кон да изпълнява “в ръце” всички тия команди, които ще му давате в последствие, седейки на него. Вие ще се усъвършенствате в управлението на коня, използвайки повода, центъра на тежестта и “молковена пръчка ” / този термин обозначава тънка пръчица, която по своята същност се явява златната среда между небезизвестните “тояга и морков”/ – това са трите първи и най – важни тухли във фундамента на свободната стойка. програмата “Партньорство ” е пресметната за срок от 3 седмици до 3 месеца, за което време вие трябва да отделяте на коня си не по – малко от 6 часа на седмица. При което , между другото , не ми е необходим предварителен опит в ездата.
Проверете се сами. Вие вече имате партньорски отношения с коня си , ако :
– сам идва при вас и няма необходимост да го ловите;
– безупречно изпълнява всяка команда “в ръце “;
– радва се на работата , готов е на сътрудничество, спокоен, дружелюбен и лесно се адаптира към всичко непознато;
– лесно се контролира, и при това вие не прилагате груба сила, за да го подчините;
– активен е и иска да се движи напред самостоятелно, без да се налага принуда или използване на шпори;
– спокоен е при оседлаването, лесно си дава краката да ги почистите;
– в неговото отношение към вас има повече доброжелателност и уважение, отколкото агресия, страх, или раздразнителност;
– караваната не предизвиква у него никакви отрицателни емоции.
Нивото “Партньорство” е основополагащо за цялата програма. Неговите крайъгълни къмани са : безопасност, уважение и доверие.След като овладеете тези премъдрости, вие трябва да се научите да сподавяте съпротивата на коня, така наречената “реакция на съпротива “/конят бие по стените на бокса или караваната, може да удари човека, не слуша, показва лоши навици при чистене и т.н./

НИВО 2
Хармония
Това ниво е съвсем различно, то е построено на емоционални изблици, положителни рефлекси и удоволствия от общуването. Вие получавате огромен емоционален заряд, множество приятно прекарани минути и получавате първоначален опит в общуването с коня, сякаш с вълшебство ставате неговото щастие.
“Хармонията” може да се раздели на 4 поднива на “разбиране” – “моментално ,”свободно”, “волно” и “изострено”. Те довеждат отношението с коня далеч зад обичайните рамки, с които се сблъскваме ежедневно. В резултат се достига хармонични отношения с коня, който ден след ден ще става по – мек и доброжелателен.
Това ниво така също изостря импулсите, благодарение на които вие изпитвате все малка необходимост да използвате повода в качество на средство за контрол над животното,той постепенно става просто инструмент, помагащ да се разбирате един друг.
Ако вие напълно сте усвоили програмата “Партньорство”, то изучаването на нивото “Хармония” ще ви отнеме от 6 до 18 месеца.За това време вие ще се научите да предизвиквате у коня “положителни реакции”.Това значи , че конят ще почне да изпълнява всяка ваша команда без негативни емоции. Ще се появи реалнта възможност да работите с коня на тънък еластичен повод, закрепен към оглавника, и да управлявате коня с леко движение на пръстите.Конят с “положителни реакции” охотно ще работи сам , от вас ще се иска само да коригирате движението и да давате правилните команди.

НИВО 3
Усъвършенстване
На това ниво взаимното уважение и гъвкавостта в отношенията вървят ръка за ръка. Взаимотношенията с коня към този момент стават пределно изтънчени, практически незабележими за странично око.Този етап изостря вашето майсторство, вие се учите да работите още по – акуратно.Ако вие излизате на това ниво след двете предишни, то нто ще ви отнеме от 6 до 18 месеца.
Това е последното ниво , което изисква здрава теоретична основа , всички следващи представляват сами по себе си практика.

НИВО 4
Многостранност
Този етап е предназначен за професионалистите.Неговата главна цел : задълбочена работа с различни коне , в това число млади и “трудни”, а също така обучение на различни трикове. Всяко от тия направления само по себе си се явява предмет на щателно изучаване. Такава работа изисква продължително време и най – често не минава без консултации със самия Пат Парели или неговите водещи инструктори. Това ниво е нереално да се завърши в течение на година. След пълно обучение на предишните три нива , програмата “Многостранност” ще ви отнеме от 4 до 6 години, защото на вас ще ви се наложи да се срещнете с множество коне, и свързаните с тях разнообразни ситуации.

НИВО 5
Единение

НИВО 6
Пълно единиение
Сега всичко е конценртирано върху вашата работа с един – единствен кон. Вече единствено към него ще прилагате всички получени на предишните нива знания. По това време при вас ще се появи още един наставник – сега вече вие ще можете да научите много от вашия собствен кон.

НИВА 7, 8, 9
Изостряне на майсторството в “Пълно единение”
Вие сумирате всички получени знания и изостряте своя опит в работата с няколко коня, към този момент огтношенията с коня граничат с тънко изкуство. Безспорно , това се явявява някакъв връх в майсторството за ездача.Духовно единение, емоционално и физическо, е този резултат , към който трябва да се стремите.

НИВО 10
Абсолютно единение
На това ниво вие рискувате да останете цял живот – няма как да го завършите. единствентият , който реално може да оцени степента на вашата подготовка – това е вашият кон. Може само да се каже , че като равносметка от всички програми за естествени отношения с животното, може да ске усеща вашето усещане за част от природата, а значи и за част от коня, едно от най – преикрасните й творения !

Пат Парели

Най – често задаваните въпроси.
Отговаря Пат Парели

– Вашата система на обучение подхожда ли на коне от различни породи ?
– Абсолютно. Същността на системата е еднаква за всички , а особенностите на породите се отчитат в процеса на обучение.

***
– Играе ли роля възраста на ездача и на коня ?
– Възрастта няма ни най – малко значение. Сред ездачите , работещи по моята система, възрастта варира от 2 до 70 години, а най – старата ми “ученичка ” сред конете беше на 43 години.

***
– От каква възраст може да се обучава малкото конче ?
– Е , иизчакайте поне час от момента на раждане ! А после може да се пристъпва към обучение.

***
– Имали ли сте неудачи ?
– не. Във всеки случай, ако нещо не се е получавало, то е било в резултата на това , че човекът не възприема системата. С конете не е имало неудачи.

Източник: “Конный мир”
Превод : Рени Кръстева