Асоциация за развъждане на чистокръвни арабски коне

Асоциацията за развъждане на чистокръвен арабски кон в България обединява на доброволен принцип собствениците на коне от породата Англо-араб в България.

Работи за запазване и усъвършенстване на генетичния потенциал на конете от порода Чистокръвен арабски кон в България.

Подпомага усилията на своите членове за повишаване на икономическата ефективност от развъждането и производството на коне от породата чистокръвен арабски кон в България.

За контакти:
гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 92В, Тяло А, Етаж 5
Телефон: 0888 230313
e-mail: bgarabianhorses@gmail.com

www.bgarabianhorses.hit.bg