Българска Национална Асоциация за Конни Надбягвания

асоциация за конни надбягванияПрез 2007 година е създаден БНАКН – Българска Национална Асоциация за Конни Надбягвания. Това е асоциация с нестопанска цел, регистрирана в Международната асоциация по конни надбягвания – Франция като самостоятелно юридическо лице. Тя е неполитическа, независима организация, създадена от собственици на хиподрумни коне на принципа на равенство на правата, доброволност и задълженията на членовете и. Президент на асоциацията за Конни Надбягвания е Гриша Ганчев.

Предмета на дейност на Българската Национална Асоциация по Конни Надбягвания е ръководство и организирането на конни надбягвания в страната на международно и национално ниво съобразно реда, правилата и традициите на Международната федерация по конни надбягвания, подпомагане отглеждането на състезателни коне и разработване на регионални, национални и индивидуални програми, оказване на информационна, методическа и консултантска помощ.

www.bnhra.bg