Балканска база данни за идентификация на домашни любимци

balkanpetБалканска база данни за идентификация стартира през септември 2007 година. Системата има за задача да попълни липсващото звено след имплантацията на микрочип на Вашия домашен любимец, а именно неговото разпознаване при възникнала необходимост. Без наличието на база данни петнадесетцифровият код не носи никаква допълнителна информация освен самия номер. Регистрацията Ви в сайта легитимира като стопанин на животното и дава възможност да се свържат с вас по един или няколко начина в случай на изгубване, кражба и други.

Вашата информация в базата данни е защитена трикратно против заличаване и може да бъде въвеждана и редактирана само от Вас. Съобразена е изцяло със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е на разположение 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

Какво трябва да знаем още за микрочиповете и имплантирането

balkanpetЗа да притежава регистрация Вашият домашен любимец в Балканска база данни за идентификация, е необходимо да отговаря на едно единствено условие – имплантиран микрочип /транспондер/. Манипулацията се извършва при ветеринарен лекар или специалист по имлантиране, отнема няколко минути и е безболезнена. Процедурата се счита за напълно безопасна поради изключително ниският риск от нежелани реакции, приблизително 1: 40 милиона.

Микрочипът е стeрилна стъклена капсула, която не може да бъде счупена в тялото и е с големината на едро оризово зърно, запазва местоположението си и съдържа петнадесетцифров номер в силициев микрочип. Този номер не може да бъде изтрит или променен.

balkanpetСпециален четец /скенер/ се доближава до мястото на имплантация излъчвайки радиовълни към микрочипа. Кондензаторът в стъклената капсула преобразува приетият радиосигнал в електричество, което се ползва за изпращане на петнадесетцифровия код обратно към четеца чрез медна антена.

Регистрацията е безплатна и практически завинаги. В нея могат да се регистрират: кучета, котки, птици, коне, влечуги, диви животни и други. Преди поставянето на микрочип проверете животното дали има вече такъв. В никакъв случай не допускайте поставянето на втори!

Сайта е в контакт с общоевропейската търсачка europetnet.com и има уверение от д-р Марк Бюше като – президент и Мишел Шофениелс – като секретар на EPN, за присъединяването ни към Европейската търсачка на Общо събрание на страните членки.

www.balkanpet.net