Rolstal – манежи и конюшни

Фирма Rolstal е производител на:

  • Закрити манежи, халета и корали за езда
  • Закрити конюшни с боксове
  • Външни боксове и конюшни
  • Клетки за ветеринарни услуги
  • Автоматични хранилки и поилки
  • Промишлени халета и складове за производство
  • Инжинерски конструкции и конструкция на носещи греди

За контакти:
гр.Пловдив, бул.Санкт Петербург 48
Бизнес център Аркадия, ет. 3
Телефон: 032 / 993 703
Мобифон: 0887 / 445 099; 0887 / 958 554
E-mail: office@delaval-bg.com

www.bg.rolstal.pl