Центъра за терапевтична езда Ин и Ян

В центъра за хипотерапия и лечебна езда Ин и Ян се провеждат занятия по хиппотерапия, която е един от основните методи за рехабилитация на хора със специални потребности.

Хипотерапията е комплексен и високоефективен метод на физическа рехабилитация и социална адаптация на хора със специални потребности и въздейства на човек чрез два фактора: психогенен и биомеханичен.

Засега в центъра работи само един хиппотерапевт – клиничен психолог, коневод и два прекрасни коня, но идеята е да се развиваме и да работим съвместно с логопеди, физиотерапевти и други специалисти като екип, за да можем да бъдем максимално полезни за децата и техните родители.

Хиппотерапията помага в лечението на следните заболявания:

  • ДЦП
  • I и II степен на Сколиоза
  • Аутизъм
  • Хиперактивност
  • Синдром на Даун
  • Слединсултни състояния
  • Урологични заболявания

Арни е 9 годишен кастрат от породата хафлингер. Той притежава изключително благ характер, много е търпелив и добър – като че ли осъзнава голямата отговорност на работата, която върши. Снежанка е 4 годишна кобила. Конете от тази порода са известни със спокойният си нрав. Въпреки младата си възраст, тя бързо напредва в обучението си за работа с децата.

В центъра по хипотерапия “Ин и Ян”  се прави индивидуален план за работа за всеки един от пацинтите, в зависимост от заболяването и  терапевтичните  цели, които трябва да се постигнат.  Взима се под внимание препоръките от други специалисти (логопеди, психиатри, специлани педагози, физиотерапевти), както и пряко си сътрудничим с тях.  Планът се изпълнява постепенно и и в съответствие ритъма на всеки един участник. Периодичноста и продължителността на занятията са препоръчителни, като три пъти седмично по 30 минути е един оптимален вариант. Ограничения във възрастта няма.

www.hipoterapia-varna.com