Дисциплини при Уестърн ездата

Английска и Уестърн езда – Част 2
Дисциплини при Уестърн ездата

Уестърн – ездачите и класическите ездачи разполагат с голямо разнообразие от занимания, между които да избират. И двете – английската и уестърн-ездата, имат своите различни дейности или дисциплини. Ако вече знаете, че искате да се надпрепускате около варели или да прескачате препятствия, значи имате отправна точка в узнаването на това, по кой начин ще яздите.

Бивайки англичанка, самата аз винаги съм била пристрастена към английския тип езда. Но тъй като познанията ми се увеличиха, разбрах, че в уестърн – ездата има нещо повече от това да преметнеш крак връз коня и да хванеш по пътеките. Например, уестърн – ездачите могат да участват в следните дисциплини: western pleasure, barrel racing, roping, cutting, reining, team penning, competitive trail classes, игри за бързина, преходи и др.

western_pleasureWESTERN PLEASURE
WESTERN PLEASURE е шоу-категория, при която конете биват представяни в група на манежа, изпълнявайки смени на ходовете и посоката по искане на съдиите. Конете се оценяват по външния им вид, стил и движения.

.

.

.

barrel5BARREL RACING
При дисциплината BARREL RACING конят и ездачът излизат на арената с висока скорост и преодоляват комбинация от три бурета (варели), завивайки плътно около всеки варел, без да разширяват прекалено завоя (и да губят ценни секунди), или да пресичат твърде близо, с възможно събаряне на варел и загуба на точки. Това е скоростен спорт и най-бързият, който пресече финиша печели.

.

.

roping1ROPING
При изпитанията по ROPING ездачът преследва младо (кастрирано) добиче извън улея, прицелва се и хвърля ласо, докато язди на скорост. После връзва здраво ласото около предния рог на седлото и специално тренираният кон спира рязко, за да удържи добичето. Ездачът слиза незабавно, събаря на земята животното и бързо завързва краката му с въже. Още едно скоростно състезание – най-бързият, който върже добичето и вдигне ръка, за да сигнализира, че е изпълнил задачата, печели.

cutting2CUTTING
Дисциплината CUTTING изисква много специален кон. При този тип състезания, кон и ездач навлизат сред група говеда и едно от тях се изкарва. Конят отделя добичето настрани от стадото и след това го пази да не се върне обратно, за предварително определен период от време. Тъй като добичето е твърдо решено да се присъедини към стадото, конят трябва непрекъснато да стои срещу него и да предугажда в коя посока ще тръгне то, като се движи бързо вляво и вдясно, за да прегради бягството му.

reining4REINING
При категорията REINING кон и ездач изпълняват предварително определен образец от движения, включващи кръгове, завъртания (около оста), плъзгания и завои/обръщания. Рейнингът е бил наричан „уестърн – обездка” и винаги е удоволствие за тълпите, а представянето на всеки кон е съпроводено с насърчителни подвиквания и шумно аплодиране от публиката. Конете и ездачите се оценяват по подчинеността към помощите и прецизността на изпълнение.

penning1TEAM PENNING
TEAM PENNING е уестърн – дисциплина, която е произлязла от обичайната работа в ранчото по разделяне на добитъка в отделни кошари (за дамгосване, преглеждане от ветеринар или за транспортиране).
Днес това е скоростно изпитание, което дава на отбор от трима ездачи време от 60 до 90 секунди (в зависимост от съответния клас или ограничения в изпитанието), за да отделят три специално обозначени добичета в стадо от 30 животни, и да ги вкарат в кошара с размер 16 на 24 инча (през 10 инчов отвор), в срещуположния край на арената.

Спортът се характеризира с 30 глави добитък – в типичния случай едногодишни телета (възрастни крави или бикове не се допускат), с прикрепени към гърба им номера от 0 до 9 или с цветен нашийник. Отчитането на времето започва когато съдията на линията спусне своя флаг при пресичане на наказателната линия от коня на водещия ездач. В този момент говорителят определя добичетата, които трябва да бъдат отделени, извиквайки случайно изтеглен номер или цвят на нашийника. Ездачите трябва да отцепят трите животни, които са били номинирани, да ги отведат в срещуположния край на арената, да ги затворят в кошарата и да извикат (за засичане на времето).
Ключът към успеха е отборната работа – трима ездачи работещи в хармония, за да отделят правилните добичета и да ги докарат към кошарата, докато държат останалите от стадото (понякога наричани „мръсен” добитък) настрана.

competitiveCOMPETITIVE TRAIL
При категорията COMPETITIVE TRAIL, конете излизат на манежа по отделно и преминават поредица от препятствия, като порти (които трябва да бъдат отворени и затворени без да се слиза от коня), комбинации от бариери, които трябва да се преминат наобратно и т. н. Идеята е да се симулират на шоу – арената такива препятствия, които могат да бъдат срещнати навън, при пътуване или преходи. Конете се оценяват по тяхната подчиненост към ездача и готовността, с която изпълняват всяка възложена им задача.

Спортове, които можете да практикувате и при единия, и при другия стил на езда: езда по пътеки или преходи (trail riding), ендюрънс (еndurance), състезателни преходи (competitive trail riding), спортно ориентиране, а някои местни открити шоута имат смесени категории (English/Western classes).

Превод: Д. Христова
Автор: Джейн Педиго