Хипотерапия

хипотерапия Да се запознаем с Хипотерапията

Все повече хора търсят нетрадиционно и не клинично лечение. Не е изненада, че хипотерапията е колкото ефективна, толкова и популярна. Много пациенти, родители и лекари се обръщат към хипотерапията като част от програма за рехабилитация. Терапевтите, които практикуват хипотерапия, са все по-търсени. Все повече от тях се образоват за хипотерапията и я включват в практиката си.

Хипотерапията е лечение с помощта на кон. Идва от гръцката дума „хипос“, която означава „кон“. Официалната дефиниция на хипотерапията е „термин, който се отнася за използването на движението на коня за повлияване на пациенти с нервни и мускулно-скелетни нарушения.“

Модерната идея за хипотерапията е разработена на базата на по-ранни принципи, които идват от Германия и са практикувани широко в Европа през 60-те години. Този модел е послужил за основата на първия курс на обучение в САЩ през 1987г.

Движението на коня е стратегия, която терапевтите използват, за да подобрят нервните и двигателите функции у пациента. Пациентът може да бъде върху седлото на коня обърнат напред или назад, седнал настрани, легнал по гръб или по корем. Той си взаимодейства и активно отговаря на движенията на коня. Задачата на терапевта е непрекъснато да анализира пациента и да го напътства според начина, по който се движи коня. Поради това терапевтът трябва да има добро разбиране за движението на коня, за да насочва опитния инструктор по терапевтична езда да променя темпото и посоката на коня в зависимост от реакциите на пациента.

хипотерапияЧесто основният фокус на физиотерапията са стойката и двигателните реакции на пациента. Положителните ефекти от движението на коня могат да бъдат видени в двигателната координация, мускулния тонус, изправяне на стойката, гъвкавост и сила. Промени често се забелязват в дишането, познавателните функции, усещанията, баланса, емоциите и речта. Тези промени може да се вследствие на подобренията в стойката и двигателната координация. Много често обаче те са директен резултат от движението на коня. Фокусът на терапията може да не включва промени в речта, но те често се случват. Това е хубавото на използването на движението на коня като стратегия за лечение и защо различни дисциплини на физиотерапията, трудотерапията и логопедията могат да използват хипотерапията толкова успешно като част от своите програми за лечение.

Терапевтът дава задачи, които са смислени за пациента и специфично се отнасят за определени подобрения на функциите у пациента. Целите са строго функционални и не включват умения свързани с коня, като например езда. Движението на коня предоставя основа за подобрени нервно-двигателни функции, които могат да се окажат особено позитивни извън средата на лечение. С други думи, ефектът на движението на коня върху пациента внася подобрения във функциите на тялото му като цяло. Понеже средата е естествена и не е свързана с клинична обстановка, това допълнително дава възможности лечебната езда да окаже положителен ефект върху интеграцията на пациента в обществото.

хипотерапияХипотерапията е част от пълна програма за лечение. Тя може да се използва като подготвителна фаза, използвайки движението на коня, за да се подобрят мускулния тонус и стойката на хипотоничен пациент, преди същинската терапия. Може да се използва за раздвижване на гръбнака и таза, за да позволи практикуването на упражнения и пози на пода. Хипотерапията може да бъде основна стратегия, водеща до подобрени функции извън терапевтичната обстановка. Няколко примера са по-добра ориентация, по-добър баланс и подобрени движения и рефлекси. Движението на коня може да бъде използвано като допълнителна процедура след физиотерапия, за да засили ефекта й и да подобри общото благосъстояние. Възможностите за приложение на лечебната езда са безкрайни, тъй като ефектът от движенията на коня е много голям.

Ролята на терапевта в хипотерапията
Има определени изисквания що се отнася до квалификацията, отговорностите и обучението на терапевтите, които искат да практикуват хипотерапия. Имайте предвид, че използването на движението на коня като стратегия за лечение не означава задължително, че терапевтът е хипотерапевт. Всеки терапевт, който би искал да включи хипотерапията в своите услуги, трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е регистриран терапевт с разрешително да практикува физиотерапия, трудотерапия или логопедия.
  • Да е преминал обучение по хипотерапия, движения и психология на коня.
  • Да носи съответната професионална и обща отговорност.

Понеже хипотерапията е част от интегриран план за лечение, първоначалните оценка, документация, критерии за изписване и фактуриране следват структурата съвпадаща с професията на терапевта, който я прилага. Дългосрочните и краткосрочни цели се установяват в зависимост от нуждите на пациента.

Допълнителни роли на терапевта
Терапевтите могат да предложат много за всяка терапевтична програма и да участват по различен начин от хипотерапията или директното обслужване на пациента. Това може да включва:

  • Консултация
  • Обучаване по механика на тялото, нарушения във физическите и познавателни функции, предпазни мерки и противопоказания
  • Разпространение на ползите от хипотерапията сред обществото
  • Съгласуване с медицинската общност
  • Наемането на допълнителен здравен професионалист
  • Препоръки за пациенти/клиенти

Хипотерапията предлага на терапевта уникална възможност. Ефектите, които конят оказва върху пациента, са естествени, ритмични, многоизмерни и богати на усещания. Терапевтът може да използва това по много начини, за да създаде такова изживяване, което не може да се сравни с нищо друго. Не е чудно, че лечебната езда навлиза все по-широко при терапевти, лекари и пациенти, като част от програма за лечение, която помага на терапевтите да помогнат на своите пациенти.

Превод за “В света на конете“: И. Иванов
Източник: www.americanhippotherapyassociation.org