Как се разпределя работния ден на конете

работен ден на конетеЗа да е разпределен правилно работния ден на конете се изисква установен режим не само за поене и хранене, но и за работта. Работното време на конете се изменя непрекъснато в зависимост от сезона и вида на работата. При работа през зимата и в  зеленчукопроизводството, когато работното време възлиза на не повече от 6 часа дневно, конете не се използват цялостно. През по-напрегнатите летни дни работното време се удължава и стига до 12-13 часа. Естествено не цялото работно време на конете е уплътнено. Голяма част от него минава в престои и почивки. През летния период е необходимо да се имат предвид максималните дневни температури, като през най-топлите часове на деня (от 12 до 16 часа) работата са конете е преустановява.

Всеки работен ден на конете започва всяка сутрин много рано, в 4 или 5 часа в зависимост от сезона, докато е още хладно. През това време конят има най-висока работоспособност. По-късно през горещите часове по обяд конете получават по-голяма почивка, през която се нахранват, за да може да работят през следобедните часове с добра производителност.

Летният сезон обикновенно е най-претоварен и през него конете най-силно се изтощават от работата и от горещината, затова трябва да се натоварват само по определен режим.

работен ден на конетеПродължителността на всеки работен ден на конете през летните месеци при този режим на използване е около 12 часа. Работният ден на конете се характеризира с много високо трудово напрежение както за животните, така и за хората, свързано с прибирането на реколтата, и през този сезон съвпада със светлинния ден. През останалите сезони от годината в зависимост от светлинния ден работното време е по-късо, като през пролетта и есента възлиза на около 8-9 часа, а през зимата – на не повече от 7-8 часа и то с почивките.

Работното време на конете се уплътнява най-добре с сеитба, оран и брануване. При транспорт, докато каруцата се товари и разтоварва, конете разбира се почиват. Когато се използват за брануване или за оран, където е необходима по-голяма теглителна сила, конете правят по-чести почивки – от 15 до 20 минути на всеки 40 мин. работа. При тежка работа от голямо значение е и скоростта на движението. Голямата теглителна сила и по-голямата бързина довеждат до умора и до изтощаване на конете, затова при тежка работа скоростта на движението не трябва да бъде повече от 2 до 3 км. в час.

Източник: agronet.bg