Застраховка на коне за разплод, състезателни коне и за любителска езда

Обект на застраховката на коне за разплод, състезателни коне и за любителска езда са:

Състезателни коне — регистрирани и паспортизирани в Българската федерация по конен спорт (БФКС) на възраст от 3 до 15 години, а за беговите коне възрастта е от 2 до 5 години;
Подрастващи коне — всички коне паспортизирани на възраст от 1 – 3 години;
Коне за разплод — регистрирани и паспортизирани на възраст от 3 до 14 години в Националната служба за селекция и репродукция;
Учебни коне — паспортизирани на възраст от 6 до 12 години;
Коне за любителска езда –  коне на възраст от 1 до 14 години.

Всички суми, за които се застраховат тези коне и които се изплащат в случай на загуба, се определят само след  експертна оценка и споразумение между застрахователя и клиента.

Застраховат се единствено коне, притежаващи паспорт с нанесени абсолютно всички диагностични изследвания, диаграма и имунопрофилактични мероприятия.

Застраховката на кон гарантира обезщетение при смърт или при умъртвяване по необходимост на застрахованите животни в резултат от:

  • природни бедствия;
  • пожар;
  • злополука;
  • колики;
  • заразни заболявания;
  • усложнения след раждане;
  • скъсване на хранопровода;
  • следродилни инфекции;
  • ветеринарно-санитарни мерки за борба със заразни заболявания;
  • пътнотранспортни произшествия при транспортиране на конете;

Обезщетение се изплаща дори и тогава, когато застрахованите коне загубят постоянно или временно  възможност за участие в състезания в резултат от: куцота (тендинити, бурзити, тендовагинити, контузии в областта на ставите, счупване на крайници, разкъсвания на ахилесовото сухожилие), получени по време на тренировки или състезания, травми при товарене (разтоварване) на транспортни средства.