Адгор казват: търсенето, ученето и развитието никога не бива да спират!

В конна база Адгор сме разработили специална програма за обучение. Тя е комплексна, защото учи човека как да бъде адекватен партньор на коня във всеки смисъл – като грижа, като езда, като отношение и всичко останало.
Тази програма е структурирана така, че може да поведе и абсолютно начинаещия любител по пътя към истинската комуникация с коня, към възможността да постигне много и то с минимални усилия, по един естествен за коня начин. И да го изведе чак до удоволствието от лекотата и майсторството на фината езда, ездата без юзда и седло.
Колкото по-добре умее да работи с коня си, толкова по-голямо удовлетворение от ездата и общуването с него ще има.
И в същото време нашата програма е подходяща и за напреднали ездачи, даже и за професионалисти, желаещи да научат повече. Или да погледнат към работата с конете от различна гледна точка.
Защото търсенето, ученето и развитието никога не бива да спират.

Източник: www.adgor.bg