Хипотерапията като лечебна стратегия

хипотерапияХипотерапията се използва във физиотерапията, трудовата терапия и логопедията като стратегия, разчитаща на движението на коня като част от интегрирана програма за физическо подобрение. Движенията на коня са многоизмерни, променливи, ритмични и повтарящи се. Конят предоставя динамична опорна точка, което го прави отличен инструмент за подобряване на контрола и силата в торса, баланса, изграждане на правилна стойка и издръжливостта. Движенията на коня предлагат сензорен стимул за вестибуларния апарат, осезанието и зрението. При промяна на хода на коня, пациентът трябва да извършва леки промени в позата и торса си, за да поддържа стабилността и баланса си. Когато пациентът е яхнал коня, походката на животното отключва движения у пациента, които са много подобни на тези при нормалната човешка походка. Ефектите на конските движения върху контролът на тялото, сензорните системи и движенията могат да се използват за подобряване на координацията, рефлексите, дишането и вниманието.

Физиотерапевти: Физиотерапевтът може да наложи разнообразие от моторни задачи върху движенията на коня, за да адресира моторните нужди на всеки пациент и да доведе до функционални резултати в способността му да движи тялото си като например при сядане, изправяне и ходене.

Трудотерапевти: Трудотерапевтът може да комбинира ефектите от движенията на коня с други  стандартни стратегии за работа по прецизния моторен контрол, сетивата, уменията за хранене, вниманието и всички други неща, които изисква ежедневието в живота на човек.

лечебна езда и хиппотерапияЛогопеди: Логопедът използва движенията на коня, за да повлияе на физиологическите системи, които отговарят за речта и езика. Когато се комбинират с други стандартни логопедични практики, логопедът може с голям ефект и бързина да облекчи комуникационни нарушения.

Специално обучените терапевти оценяват всеки потенциален пациент на индивидуална база, за да определят до колкото е подходящо да се включи хипотерапията в стратегията за лечение.

Терапевтите работят отблизо с професионалист по конете, който манипулира различни аспекти от движенията, позата, стила, оборудването и видовете дейности на коня, за да има максимално положителен резултат от хипотерапията.

Защо се използва кон?

Походката на коня предоставя сетивен стимул чрез движение, което е променливо, ритмично и повтарящо се. Рефлексите, които се отключват у пациента, са подобни на движенията в таза на човек при ходене. Промяната в походката на коня позволява на терапевта да регулира стимула към пациента и да използва това движение в комбинация с други лечебни методи, за да постигне желаните резултати. Пациентите обикновено са ентусиазирани и се наслаждават на това изживяване сред природата.

Речник:

Терапевтична езда: Термин, който се използва от много години, за да описва различни дейности с коня, в който участват хора с инвалидност и недъзи. Макар все още да се използва често, този термин предизвиква известно объркване в медицинските среди. Когато терапевтът използва движението на коня като стратегия за лечение, важно е винаги да се използва правилната терминология и да се нарича „хипотерапия“.

Хипотерапевт: Този термин се използва често, но всъщност не съществува. Няма такова нещо. Хората, които провеждат хипотерапия, са физиотерапевти, трудотерапевти и логопеди. Хипотерапията е лечебна процедура, която се прилага от тези опитни специалисти за по-добри резултати при лечението на пациенти.

Хипотерапия: Това е стратегия за лечение, която се използва при физиотерапията, трудотерапията или логопедията, при която се използват движенията на коня. Хипотерапия буквално се провежда „лечение с помощта на коня“ от гръцката дума „хипос“, която означава кон. Специално обучени физио и трудотерапевти използват това лечение за пациенти с нарушения на движенията. При хипотерапията конят влияе на пациента, вместо пациента да контролира коня. Пациентът се качва върху коня и активно отговаря на неговите движения. Терапевтът насочва движенията на коня, анализира реакциите у пациента и променя условията според това. Тази стратегия се използва като част от интегрирана лечебна програма за постигане на директни подобрения на функциите при пациента.

Дресьор: Това е човекът, който е отговорен за коня при хипотерапията по време на сесиите. Дресьорът на коне трябва да е преминал специално обучение, за да знае как да контролира коня специфично за хипотерапия.

Материалът е подготвен специално за сайта “В света на конете” от: И. Иванов
Източник: www.americanhippotherapyassociation.org