Оседлаване и заюздаване на коня

Оседлаване и заюздаване на коня

img_13471За оседлаването на коня ездачът взема в лявата си ръка седлото с вдигнати стремена и преметнат опас и опирайки го с дясната ръка на левия крак, почиства потника от прах и сламки и заглажда гърба на коня по косъма. След това хваща седлото и го поставя леко върху шията и холката. След това го свлича назад, докато предният край на крилата стигне средата на плешката на коня. Ездачът внимава космите от гривата да не останат под потника и да се подгъват. Прехвърлил опаса, оправен го поставя един юмрук зад предните лакти и постепенно стяга първо предната, а след това задната подстега дотолкова, че да може да си провре дланта на ръката между опаса и тялото на коня. След като се постави юздечката на главата на коня, опасът отново внимателно се пристяга, докато добие необходимата стегнатост за здраво държане на седлото. Прекаляването в стягането затруднява дишането на коня. Грубото или ненадейно затягане на опаса го приучва към надуване или дърпане назад.
След оседлаването, ако трябва да се поставя нагръдник, закопчава се, като ездачът внимава кръгът (където се съединяват трите ремъка) да лежи в гръдната трапчинка, а подгръдния ремък да бъде леко допрян до гърдите така, че да може да се пъхне свободно един юмрук.
Юздечката се поставя винаги след заседлаването. Ездачът застава от лявата страна на коня, прехвърля поводите през шията му, сваля оглавника и като държи надтилния ремък на юздечката с дясната си ръка, с лявата хваща трензелката и я поставя в устата на коня ( с палеца и средния пръст на същата ръка натиска беззъбия край на долната му челюст, за да го застави да си отвори устата), след което прехвърля надтилния ремък през ушите на коня. На края се пристяга подганашния ремък и се снема нашийникът (ако конят е с нашийник). Презчелният ремък не трябва да лежи нито ниско на горната част на челото, нито да опира до ушите. Челната китка се поставя над презчелния ремък. Презносникът лежи върху носовия гръб. Подганашният ремък се затяга така, че да не пада оглавието, но да разрешава свободно дишане на коня.
Разседлава се по обратен ред на оседлаването. Поставя се нашийникът, сваля се юздечката, след което откопчано, седлото се изтегля назад към крупа на коня.
Преди всяко заседлаване и след всяко разседлаване конят се преглежда основно.

Снимки: Конна база Адгор