Ролкюр при ездата – Част 10

Rollkur (Ролкюр) – Част 10, езда,

БАЛИСТИЧНО РАЗТЯГАНЕ И МУСКУЛЕН ТОНУС

Разтягане на мускулите под напрежение – балистично!

Тези, които подкрепят дълбокия метод, обичат да мислят и говорят за него като за разтягане. В днешно време разтягането е позитивна дума. То се е утвърдило като полезно както за подобряване на спортните резултати, така и за предпазване от увреждане, и бе развито до своята съвременна форма съвсем наскоро. По отношение разтягането на мускулите за развиване на атлетичния им потенциал, хората, конете, кучетата и котките са еднакви.

Спортният кон е голямо мускулесто животно, с огромен атлетичен потенциал. Обездката (в смисъла както на обучение, така и на демонстриране на наученото по състезания) изисква максималното от животното. Не само мускулна сила, но и гъвкавост, баланс, пъргавост, координация, проприорецептивност и грация. Един кон с напрегнати, скъсени мускули, мускулни дисбаланси или по-лошо – болка или травма, не може да даде най-доброто от себе си по време на тренировка или състезание. А една от основните и ефективни терапии при напрегнатост, крампи, дисбаланси и лоша проприорецепция, е разтягането.

Кордиран, привързан дълбоко поставен и в състояние на екстензия

Не може да сравнявате конската и човешката анатомия пряко. И двата вида имаме сходно костно устройство (строеж), но с различна употреба. Най-очевидната разлика е, че човекът е двуного, докато конят е с четири крака. Но конят има същия вид мускули, както и човека. Функцията на човешкия м. ромбоидеус може да не е сравнима с функцията на същия мускул при коня, но основната функция на мускулната тъкан е една и съща. (The Horse’s Anatomy – Biomechanics).

Извиван енергично наляво и надясно по време на средните ходове

А що се отнася да разтягането, преимуществата са много по-големи при терапията на хората, отколкото в тази при конете. И всички добре информирани терапевти и изследователи настойчиво предупреждават срещу упражненията по балистично разтягане – например изявените физиотерапевти Olaf Evjenth и Jern Hamberg, в книгата им „Автостречинг” (Autostretching).

Брад Апълтън:
“Този тип разтягане (балистично) не се счита за полезно и може да доведе до травма. То не позволява мускулите да се приспособят и да се отпуснат в разтегнато положение. Вместо това, то може да ги накара да се стегнат чрез многократно активиране на рефлекса на разтягане.” (Stretching and Flexibility – Types of Stretching by Brad Appleton)

Крайна свръх-флексия на среден ход

Балистичното разтягане се извършва под активно скъсяващо напрежение в мускула, който бива разтяган, с момент на значително усукване или сила. А мускулът реагира на това, което изглежда като опасност от нараняване и се схваща. Това е естествен и правилен рефлекс. Ако една става е застрашена от изкълчване, реакция като тази от страна на мускула, контролиращ ставата, може да спаси живота на цялото животно. Един негоден, напрегнат мускул, е по-добре от изкълчена става или разкъсан мускул, когато се отнася до спасяване на живота чрез бягство от хищник. Конят ще направи всичко, за да остане непокътнат, дори това да означава доживотна болка.

Мускули във всички състояния на отпуснатост и напрежение

Мускулите се скъсяват или отпускат, за да приложат напрежение или да освободят костите на коня, когато той се движи. Те правят това чрез припокриване или плъзгане настрани на връзките в „зоните на съкращение”, вътре в мускулните влакна. Степента, в която това припокриване или приплъзване може да се извърши, определя обема на движение на мускула. Добрата част е, че този обем на движение може да бъде подобрен чрез разтягане – колкото повече зоните могат да се отдалечат една от друга, толкова повече могат отново да се припокрият. Но тук идва най-важното:

Ако мускулът бива съкратен и разтяган едновременно (балистично разтягане), зоните на съкращение няма да се приплъзнат настрани. Мускулът е много силен и се бори с тегленето Това което се разтяга и удължава (понякога за постоянно), са сухожилията в краищата на мускула и сухожилните неразтегливи участъци на мускулите, които трябва да дават тонус на мускула. Степента на движение в костите може да се увеличава, но атлетическият обем на мускула намалява. За да запази тонуса си, мускулът трябва да се скъси леко. В това състояние той никога не се отпуска до неутрално положение и по такъв начин губи своята способност да се съкращава с пълна сила. За да е полезно и ползотворно разтягането, мускулът трябва да е отпуснат – неактивен.

Разтягането трябва да бъде премерено и контролирано, и със сигурност освободено от всякакъв признак на съпротива или дистрес. При коня това най-добре се извършва в неподвижно състояние и без ездач. Конят контролира собствения си баланс и може да прекрати по всяко време и поради каквато и да е причина. Мускулът, който е бил разтегнат, е ненатоварен и може да се отпусне спокойно.

Никой образовен човек не би тичал наоколо с пълен товар върху гърба си и да се разтяга балистично в позиции, които биха нарушили баланса му. Е, правели са го през 40-те и 50-те години, но само най-упоритите атлети биха могли да приемат такова малтретиране. През време на карането напред при езда, гърба на коня е натоварен както от изтикващите хълбоци, така и от теглото на ездача. Мускулите на гърба му в този случай са балистично разтегнати, с товар отгоре им и с допълнително прекъсване при всяка стъпка. Мускулите на шията са обременени от това да държат главата назад и нагоре, вместо да я отпуснат към земята, и тя е разтегната в натоварено положение. Грубото извиване на шията настрани само добавя още повече тежест върху увреждането.

Шийните мускули са разтеглени в сухожилията и сухожилните участъци, и по този начин стават отпуснати и негодни за поддържане на гръбнака и главата. Разтегнатият гръб хлътва поради липсата на тонус. В „повдигната” позиция някои коне показват частична небрежност заради липса на тонус, частично напрежение заради нуждата да стабилизират рамката си и да наподобят естествен тонус. Фактът, че тези коне са тренирани главно в състояние на „изкуствен тонус” на дълбоката рамка, ги спасява от рухване поради липса на тонус.

ПЪЛНОТО РАЗТЯГАНЕ – ОТПУСКАНЕ

В края на всяка кратка тренировка, след някое взискателно упражнение или просто на равни интервали (поне на всеки 2-5 минути) оставяйте поводите да се изплъзнат бавно от ръцете ви, и конят би трябвало да последва трензелата надолу до пълно разтягане. Това е, за да се позволи на мускулите да работят при ниско напрежение, за да изхвърлят метаболитните продукти, които в противен случай ще причинят болка и резистентност. Удивително е колко малко съпротива среща човек у коня, след като той е научил, че винаги ще му бъде позволявано да се протегне и отпусне след всяко усилие.

Отпускане издължен и надолу

Добре е, ако това бъде научено първо на ходом, тъй като рискът от загуба на баланс е по-малък тогава. Ако имате кон, който е бил научен да работи с хлътнал гръб или да влачи задницата, който стои зад повода и не иска да приеме контакта с трензелата, бихте могли да го обучите да стъпва под масата (да подлага) със задните крака, да разтяга гърба и да телескопира шията към контакта, и да направите това от земята. Допълнителният бонус за коня е, че няма да се налага да ви носи на гърба си, докато учи това, а бонусът за вас е, че може да виждате какво прави коня. След като това бъде разбрано от коня, то може да бъде правено от седлото, за да се помогне на коня да усети как да отпуска гърба и шията, и въпреки това да носи тежестта на ездача. Дори как ездачът му да става по-удобен за носене.

Протягане на шийния гръбнак напред-надолу-навън

Когато конят се отпусне в едно пълно разтягане, вие бихте желали да протегне шията си толкова дълго и напред, колкото е възможно, използвайки гравитацията. Тъй като тежестта на главата и шията разтяга последната към земята, всички мускули на шията и челюстта могат да се отпуснат и натрупването на млечна киселина може да се отнесе. S-формата на гръбначния стълб се изправя и шията става по-дълга. Сега за конят е по-лесно да се върне назад, за да повдигне основата на шията правилно и да се извие дъгообразно от холката – в сравнение с това когато е уморен, натрупването на млечна киселина е разстроило мускулната верига и е оставило коня да хлътне в основата на шията и да се свие зад трензелата.

Извиване на шийния гръбнак при ролкур

Ако принудите коня да свие врата си навътре, S-формата се изостря прекалено, а шията се скъсява. Шийният лигамент (РОЗОВО) по горната част на шията е като гумена лента, вървяща от тила към холката (и продължава покрай горния край на гръбнака през гърба на коня). Това сухожилие може да се разтяга само дотам. Когато шията е свита навътре, шийният лигамент е разтегнат и оказва съпротивление. Той ограничава извиването на шията. Затова гръбнакът вътре в това ограничение се прегъва в тази пресилена S-форма. Мускулите използвани да теглят главата назад (ЗЕЛЕНО), вървят от челюстта на коня към средната част на шийния гръбнак. Колкото теглят върху главата, за да я придвижат назад, толкова теглят и върху гръбнака, за да изпъкне той напред.

следва продължение……..

Превод: Д. Христова