Ролкюр при ездата – Част 9

Rollkur (Ролкюр) – Част 9

БЛОКИРАНЕ НА ПОЯСНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАКА НА КОНЯ

Поставянето на главата дълбоко, за да оказва теглене върху шийния лигамент и да „повдигне гърба”, всъщност върши половината работа. То повдига торакалния гръбнак чрез теглене върху високите прешленни израстъци. Шийният лигамент оказва теглене и върху супраспиналната връзка, която минава по протежение на торакалния (гръдния) и лумбалния (поясния) гръбнак. Когато тя е опъната, последният лумбален прешлен е изтеглен нагоре спрямо средните торакални прешлени.

При кон трениран да изтегля холката напред, за да повдигне гърба или за каквото и да е, вие всъщност имате постоянно опъване и последващо „заключване“ (блокиране) на поясния отдел на гръбнака. Това е така, защото главата е постоянно надолу, а не просто с теглене върху лигамента при всяка стъпка, по типа на пулсираща вълна. Много от тези коне имат накъсано, конвулсивно дишане и напрегнат корем, защото ефектът трябва да бъде силно неутрализиран от коремните мускули.

Поясният отдел на гърба е възспрян от люлеене чрез прекаленото свиване на шията

Ако работите върху постигането на същото нещо, но използвате необременената мускулна сила, създадена отзад (от ангажиране на задните крака и събиране), вие ще получите едно преходно, пулсиращо периодично повдигане на гърба с всяка стъпка на задните крака. Конят няма да трябва да противодейства на нищо, освен на тежестта на вътрешните си органи и на ездача. Масивните мускули на таза, крупата и бедрата са много по-ефективни в тази доста тежка задача. Също така, те не причиняват напрегнато противодействие между горната и долната линия на рамката на коня.

Шията със сигурност се използва, но само за да тегли върху холката и да повдига шията, което е едно по-подходящо бреме за тази част от тялото. Мускулите, разпложени по долната страна на шията са неангажирани, точно както би трябвало да бъде.

Поясният отдел на гърба извит дъгообразно чрез подгъване на крупата откъм задния край

Пол Беласик:
“Прекаленото навеждане на главата може да натегне гърба. Това, което изглежда отначало като заобленост, се превръща в блокаж, който обхваща лумбо-сакралната област и пречи на подвиването на таза.” (“Dressage for the 21st Century”).

J.M. Denoix /J.P. Pailloux:
“Основните последици от снижаването на главата, са следните:
* Раздалечаване на торакалните спинални израстъци (посредством теглене върху шийния лигамент и мускулите по горната страна на шията).
* Теглене напред върху шийния лигамент, който поставя супраспиналната връзка под напрежение, карайки поясният отдел да се „заключи” или „блокира“. Това блокиране увеличава работата на коремните мускули и прави неизбежно компенсаторното действие чрез лумбо-сакралните и коксо-феморалните стави.” (Massage and Physiotherapy for the Horse by Denoix/Pailloux.)

Гърбът в поясната част е блокиран от люлеене поради крайното свиване на шията

Това в действителност означава, че именно тази част от гърба, която искаме да заоблим по такъв начин е същата, която остава блокирана при разтягането. Торакалният гръбнак, ставата между сакрума и лумбалния гръбнак, и тазобедрените стави, ще трябва да компенсират за това частично хлътване на лумбалния гръбнак.

Начинът, по който тренираме, е обикновено начинът, по който изпълняваме наученото по-късно – ако конят се научи да прави рамо-вътре или пасаж с издължен поясен гръбнак, той най-вероятно ще го прави така и по време на изпитанието.

НАЙ-ПОЛЕЗНАТА ИЗВИВКА НА РАМКАТА

Филип Карл има много добре обоснована позиция в един от своите видеоклипове (Classical Dressage – The School of Gymnastics by Philippe Karl). Всички тези ездачи по обездка са толкова загрижени за гърба на коня – с неговото разтягане, със заоблянето му, но те не скачат. Арката при прескачането на препятствия е най-полезната дъга в целия кон, която можете да постигнете. И изисква ангажиране на задните крайници. Защо те (ездачите по обездка) не скачат? Поне ниски препятствия?
Също така, когато конят скача и се извива дъгообразно възможно най-много, врата му е винаги заоблен, а носа му е винаги пред вертикалата. Такава е природата на истинското извиване на гърба.

следва продължение……..

Превод: Д. Христова