Съвети за езда сред природата

Съвети за езда сред природата

Езда сред природата. За някои е ежедневие, за други отпускащо разнообразие. Всеки случай едно е ясно: удоволствието от това да усещаш вятъра, мириса на тревата, слънцето и приятната четеринога компания може да се сравни с малко неща. Всеки ездач трябва да е опитал езда сред приридата, а един път насладил се на приятните емоции, вероятността да повтори е огромна. Ето няколко съвета за начинаещите в така наречената полска езда.

.

Изкачване или слизане по стръмни наклони

Какво да правиш: Независимо дали яздиш по нанагорнише или нанадолнище, важно е да дадеш на коня си много повод, за да може той да движи свободно главата и врата си и да се баланцира. Също така трябва да използваш тялото си, за да помогнеш на коня да намери центъра на тежестта си.

Какво да не правиш: Много е важно да не се навеждаш назад. Когато се изкачваш, се навеждай напред. Ако се наведеш прекалено назад и при това дърпаш повода по-силно, то може реално да преобърнеш коня. Когато се изкачваш преодолей изкушението, което е много голямо, когато наклонът е голям, да се навеждаш назад. Ако правиш това, ти ще пречиш на коня да слага задните си крака под себе си и така ще го дебалансираш. Старай се да седиш перпендикулярно на седлото.

Преминаване на дупки

Какво да правиш: Насочи коня да подходи директно към дупката, а не странично. Така ще се намали дължината на препятствието и конят ще се чувства по-сигурен.

Какво да не правиш: Не подхождай под ъгъл. Защо? Ако не знаеш състава на повърхността, може да има голяма вероятност конят да се подхлъзне и в най-лошия случай да падне с крака по склона и тяло върху твоя крак.

IMG_3175-1Непозната рекичка, която трябва да преминете

Какво да правиш: Наблюдавай водата и огледай бреговете за подходящо за пресичане място. Най-доброто място се определя в зависимост от дълбочината, ширината, скоростта на течението и почвата.
Бавните води често са дълбоки, затова избягвай малко използвани места за преминаване, които са бавни и мътни и ти е трудно да видиш дъното. Избягвай и места, които са били наводнени. Признаци за това често са носените по течението части от дървета.
Бързи и ясни води често имат каменисто или песъкливо дъно и освен ако не са прекалено дълбоки, обикновено са безопасни за преминаване. Насочи под ъгъл леко срещу течението, за да компенсираш ефекта му.
При много бързо течение, трябва да се върви под много остър ъгъл, за да пресечеш направо. Води, които достигат до стремето или корема на коня, вече стават опасни, защото ще налагат голям натиск настрани.
Докато преминаваш, насочи погледа си към мястото, до което искаш да стигнеш. Това ще ти помогне да запазиш правилна позиция и така ще помогне и на коня ти. Не гледай във водата! Това може леко да те замая и така конят ти няма да може достатъчно сигурно да стъпва напред.

Какво да не правиш: Не минавай през места, които са били използвани от добитък. Ще ги познаеш по специфичните следи и фекалии. Това че крави са минавали оттам, не означава, че мястото е подходящо и за коня ти. Кравите обичат водата, рядко се паникьосват от нея и не бързат да пресичат. Освен това техните разцепени копита им помагат при по глинести почви и не им позволяват да потъват.

И допълнителни идеи: Ако конят ти случайно се подхлъзне и падне, опитай се да се отдалечиш от него като вървиш срещу течението. Това е, за да не останеш затиснат/а между някакво дърво или скала и тялото на коня ти.

Ако конят ти достигне неочаквано дълбока вода и започне да плува, то ако останеш в нормала позиция за езда само ще му преиш да остава на повърхността. Може да застанеш до него и да плуваш близо до врата му или да пулуваш отзад и да се държиш за опашката му, което е по-лошия вариант. Където и да си обаче, трябва да избягваш замаха на краката.

Ако конят ти се страхува от вода избягвай пресичането на реки, защото може да стане много опасно. Най-добре е предварително в „домашни” условия да го привикнеш към вода и така, когато сред полоето се сблъскате с това препятствие не би трябвало да имате проблеми. Разбира се, някои коне никога не могат да преодолеят този си страх.

Преминаване на паднали дървета

Какво да правиш: Когато преминаваш по горска пътека, много е вероятно да попаднеш на паднали през нея дървета. Те могат да са на различна височина, но обикновено са достатъчно ниско, за да бътат преминати отгоре. В най-добрия случай ще е добре просто да ги заобиколиш, ако гората наоколо не е прекалено гъста. Това не е винаги възможно. Ако трябва да го прескачаш, то винаги да е на ходом, като внимаваш за стърчащи клони, които могат да наранят коня ти или теб. Ако дървото е паднало високо и не може да се заобиколи, може да се наложи да минаваш под него. Тогава отново се наведи напред, като предварително трябва да се съобразил/а дали празното пространство, което остава между дървото и гърба на коня е достатъчно за теб. При такива ситуации може да се наложи да слезеш от коня, за да преминете и двамата възможно най-безопасно. Освен това не забравяй, че ако си преминал/а под дърво на изкачване, то ще по-друдно за преминава на слизане. Оглеждай се и за потенциални опасности като кал, змии, други животни и т.н.

Какво да не правиш: В никакъв случай не прескачай дървото на тръс или галоп. Това може да е изкушаващо, но не е добра идея. Не се знае каква е почвата от другата страна. Освен това вероятността за грешка при скока не е никак малка, а последиците ще са унищожителни.

И допълнителни идеи: Отново може да потренираш в „домашни” условия различни начини на преминаване.

Животни на пътя

Какво да правиш: Запази спокйствие и остави животното просто да премине. Инциденти стават ако конят се уплаши и заподскача или хукне. Ако животното не иска да отмине или се държи нападателно, направи контролирано „бягство.”

Какво да не правиш: Не се опитавй да се съпротивляваш с коня си. Също така не подхождай в „битка” между коня и животното, защото не се знае как може да завърши.

И допълнителни идеи: Не пренебрегвай домашните животни и особено кравите. Една майка може да реагира доста защитничестки и агресивно. В общия случай обаче кравите просто ще избягат ако им викнеш силно.

И все пак, докато си в полето, винаги бъди нащрек, защото ако нещо се обърка, може да е смъртоносно. Не забравяй, че една иначе перфектна за галопиране ливада, може да е пълна с дупки, ровове, камъни и дънери, в които конят може да се спъне. Винаги мисли за коня си, за себе и не естествено се наслаждавай на невероятното преживяване.

p1070091Преминаване по пътеки на ръба на скала

Какво да правиш: Запази спокойствие и внимавай при прехода, особено ако пътеката е по нанадолнище. Не забравяй, че конят ти всъщност няма никакво желание да падне от ръба на пътеката. Не се притеснявай дори да се страхуваш от високото, защото основните ти инстинкти ще ти помогнат да запазиш добра позиция върху гърба на коня.

Какво да не правиш: Не гледай надолу, особено ако те е страх. Конят ще усети напрежението ти, а това в никакъв случай няма да направи преминаването по-лесно.

И допълнителни идеи: Ако при такава пътека ти се наложи да смениш посоката на движени, то направи го в предницата на коня към склона. Може да ти изглежда опасно, но всъщност е точно обратното, защото конят много добре ще знае къде да постави краката си. Ако го обръщаш със задница към склона, той няма да има достатъчновидимост и може и да стъпи извън пътеката. Може и да слезеш от коня и тогава да го обърнеш, но отново да е с предница към склона.

Снимки: Конна база Адгор
Източник: www.dir.bg