Упражнение „Рамото вътре”

Упражнение „Рамото вътре” при езда

„Рамото вътре”: Определение
„Рамото вътре” отбелязва етапа, при който конят започва своето пътуване към събирането и способността да поддържа сам стойката си (когато е правилно изпълнявано). За жалост, много начинаещи ездачи объркват „рамото вътре” с „главата и врата навътре”, което блокира задницата и проваля постигането на истинската цел на упражнението „рамо вътре”.

„Рамото вътре” е латерално движение. Латералните движения са дефинирани в правилника за обездка на Британското конно дружество (British Horse Society), както следва: „При всички латерални движения, конят е леко огънат (с постановка) и се движи с предницата и задницата по две различни следи.”
При справка за описанието на „рамото вътре”, бе открито едно кратко, но много точно пояснение: „Конят е леко огънат около вътрешния крак на ездача. Вътрешните крака на коня минават и се кръстосват пред външните… Конят гледа в посока, обратна на посоката, в която се движи.” Рамото вътре, ако е изпълнено по правилния начин, с коня леко извит около вътрешния крак на ездача и под правилен ъгъл (въпреки че не се споменава в правилника, е прието, че правилния ъгъл спрямо пътеката е около 30 градуса), е не само огъвкавяващо, но и събиращо движение; защото конят на всяка стъпка трябва да поставя вътрешния заден крак под тялото си пред външния, което той не може да направи без да снижи вътрешния хълбок.

Обобщено казано, рамото вътре изисква коня да ангажира ставите (тазобедрена, скакателна и глезенна) на вътрешния заден крак, за да остане балансиран, което прехвърля тежестта му към задницата и освобождава раменете и предницата от натоварване.

Ползи от „Рамото вътре”
Бидейки едно от началните движения въведени при коня, „рамото вътре” го учи да подобрява своята способност „да се носи сам”, като огъвкавява неговите стави, гръб и мускули. Дори и ако това упражнение е въведено по-късно в обучението на коня, „рамото вътре” може да формира първото градивно блокче към събирането. Ползите от упражнението „рамо вътре” накратко са обяснени по-долу:

  • Поставя по-дълбоко задницата и повдига предницата – понеже конят трябва да ангажира задницата, за да изпълни движението, тежестта се повдига от предницата му, което огъвкавява както задните крака, така и хълбоците му.
  • Изправя гърба на коня – пренасянето на тежестта към задницата изправя гърба и хълбоците, давайки на коня физическия капацитет да постигне по-висока степен на събраност и да изпълнява по-сложни движения. Постепенно конят ще започне да развива заоблен външен вид, тъй като става по-силен и гъвкав.

Подготовка за „Рамото вътре”
Вашият кон трябва да е добре подготвен, преди да се въведе „рамото вътре”. Някои коне намират това движение за лесно, но за други то може да е трудно. И в единия и в другия случай, трябва да опитате „рамото вътре” само когато старателно сте подготвили коня си, в противен случай може да оставите коня с неприятни спомени от тренировката.

За да започнете подготовката, загрейте коня с езда на тръс и галоп, и на двете посоки. След това може да започнете да работите коня към събиране посредством волтове (кръгове), серпентини и чести преходи. Серпентините подобряват баланса на коня, защото изискват бърза смяна на посоката, което създава гъвкавост по надлъжната ос.

Докато яздите по кръга, направете няколко прехода – най-напред от тръс на галоп, после от ходом на галоп и отново на ходом. Това поощрява коня да прехвърля повече тежест към задницата си и да олекотява предницата. Нужни са ви само 3-4 минути за това упражнение, преди да забележите разликата в коня си – той ще стане по-заоблен и по-лек на ръката.

Следващата стъпка е спираловидно движение по окръжност. Докато яздите по 20 метров кръг, поставете малко по-дълбоко вътрешната си седалищна кост и приложете леко външния крак зад опаса, за да започнете насочена навътре спирала към 10 метров кръг. От този 10 метров кръг можете да продължите, като увеличавате спиралата отново навън към 20 метровия кръг, леко почуквайки с вътрешния шенкел зад опаса. На този етап е по-добре помощта с вътрешния крак да се прилага чрез леко почукване, отколкото с постоянно натискане. Когато конят напредне, може да действате по-недоловимо с помощите и да оказвате натиск с вътрешния крак на опаса.

След това вашият кон ще трябва да отстъпи от вътрешния шенкел, за да започне спиралата, насочена навън. Поддържайте постановката навътре чрез леко стискане и отпускане на вътрешния повод, ако конят ви се стяга и/или забързва. Като отстъпва от натиска на вътрешния шенкел, конят ще е на път да усвои латералната работа. Това упражнение може да бъде повторено четири пъти – по два пъти на всяка посока, на ходом и на тръс.

Помощи за „Рамото вътре”
Седалище: Тежестта ви трябва да е върху вътрешната седалищна кост, а тялото да е леко завъртяно навътре. Внимавайте да не се сгъвате в кръста.
Вътрешна ръка: Леко поискайте постановка навътре чрез стискане и отпускане на вътрешния повод (само с пръстите). Ръката ви трябва да е на холката, а не далеч от нея или да преминава от другата й страна.
Външна ръка: Поддържа рамото на коня и указва посоката чрез поддържане на спокоен външен повод. Ръката ви трябва да е точно до външната страна на холката.
Вътрешен крак: В ранните етапи вътрешният крак трябва да подканя коня да отстъпва от него, като леко го почуква отстрани точно зад опаса. Когато конят стане по-уверен, може да прилагате помощ с шенкела на опаса с лек натиск.
Външен крак: Външното ви бедро и коляно трябва да лежат на седлото (не да сочат навън), за да поддържат предницата на коня.

Започване на „Рамото вътре”

„Рамото вътре”, изпълнено правилно

 

Когато за първи път опитвате упражнението „рамо вътре”, не искайте прекалено много от коня: въведете го бавно на ходом, преди да преминете към тръс. Да приемем, че яздите на дясна ръка (езда на дясно) – следвайте тези прости стъпки:
1 – Карайте по пътеката в манеж с размер 20m x 40m и направете един 10-метров кръг при буква М, после при В, после при буква F, стремейки сте конят да се движи прав и напред между всеки кръг.
2 – При буква C завийте надясно и яздете по централната линия към буква А; при А завийте надясно.
3 – Между A и M направете низходящ преход от тръс на ходом.
4 – При M направете отново 10m кръг. Когато се върнете на пътеката, приложете помощите за рамото вътре, както са описани по-горе.
5 – В момента, в който конят отговори с изпълнението на няколко странични стъпки, наградете го, като тръгнете напред в 10 метров кръг, след това продължете направо по пътеката към буква В.
6 – При B повторете действието, описано в стъпки 4 и 5.

Когато конят стане по-опитен, може да прескочите втория кръг от стъпка 5 и да изправите коня по пътеката. Старайте се да се упражнявате и на двете посоки, и преминете към тръс само когато почувствате, че коня ви е по-уверен. Може да се упражнявате първо на облекчен тръс, а след това на манежен.

Как не се прави

Неправилно „рамо вътре”

 

Ако конят ви не е добре подготвен и ако вие не знаете помощите добре, като резултат може да се получи движение, което да блокира цялата естествена красота, която рамото вътре извежда навън. Добрата подготовка е важна, защото кон, който не е подготвен, може да се паникьоса когато му се поиска рамото вътре, и да избърза надолу по пътеката с тежест върху предницата си. В тези случаи неопитният ездач често засилва действието на вътрешната си ръка, теглейки главата и шията на коня навътре, но не успявайки да вкара раменете му навътре. Резултатът е нещастен кон, тежащ върху предницата си и с блокирана задница.

Ако конят ви се разстройва или напряга, върнете се към подготвителната работа, преди да опитате отново „рамото вътре”. Доста често конете откриват, че след тренировка на „рамото вътре”, събирането идва по естествен път за тях и могат да изпълнят събран тръс така красиво, както природата го е проектирала. „Рамото вътре” е просто начин, който използваме, за да разкрием естественото повдигане и импулс у коня.

Превод: Д. Христова
Източник: www.artofriding.com